Mandegruppe

Manden bag Manden

Udforsk, forstå forbind: Mænds gruppeforløb

Er du klar til at dykke ned i ærlige samtaler, støttende fællesskab og personlig vækst?

Vores gruppeforløb er skabt til mænd, der ønsker at udforske og forstå sig selv på et dybere niveau. I vores fem-sessioners forløb af 2.5 timer, vil vi dykke ned i emner, der er centrale for mandens rejse gennem livet og altså især perioden fra ca. 45-65 år.

Om mandegruppen

Mandegruppen er for alle mænd i alderen  ca. 50 til 65 år. Det er et forløb, hvor vi tager nogle relevante emner op og behandler dem på forskellig vis. Her vil vi i ro og mag under hensynsfulde diskussioner bliver klogere på en masse emner og få en større indsigt i vores egne udfordinger og muligheder, der ligger i at være mænd i denne aldersgruppe.

Forløbsindhold

Forløbet vil dække en række temaer som bla. er følgende:

  • – Balancen mellem succes og fiasko
  • – Åbenhjertelighed og autenticitet
  • – Seksualitet og intimitet
  • – Overgange i mandens liv. (overgangsalderen)(singel til par)(far til barnet er rejst)
  • – mandens Sociale relationer og ensomhed.

Balancen mellem succes og fiasko

Selvom det nogle gange kan være svært at måle succes, er det i en mandeverden ofte forbundet med karriere, status og præstation på både det åndelige og fysiske plan. Men i jagten på succes er det afgørende at huske, at fiasko ofte er uundgåeligt. Det gælder for succesen eller den præstation, som man stræber efter anerkendelse igennem. Det paradoksale kan være, at der både i succes og fiasko kan ligge en følelse af at udskille sig selv og andre mænd i henhold til deres sociale status, succes og karriere.

Mange har en opfattelse af, at mænd er konkurrenceorienterede. Dette synspunkt går ud på, at mænds handlinger og beslutninger er præget af en konstant konkurrence og rivalisering. En konsekvens heraf kunne være et behov for at få ret i diskussioner. Teorien om, at mænds succes eller fiasko kan være præget af “masking”, går ud på, at mænd ofte maskerer deres egne følelser og behov for at undgå at se ud som svage, uambitiøse eller utilstrækkelige.

Når vi mødes, stiller vi også skarpt på succes, utilstrækkelighed og hvor meget der er autentisk, og hvor meget der er dikteret udefra – biologi og kultur.

Åbenhjertighed og autenticitet

Der er en tendens til, at vi i vores beskrivelse af forskellen mellem mænd og kvinder ofte nævner mandens snørklede vej til sine følelser. Det kan der i nogle tilfælde være noget om. I gruppen sætter vi skarpt på mandens til tider mangelfulde ordforråd eller kontakt til følelsesregistret. Men står det virkelig så sløjt til med mænd og følelser? Kan det ikke samtidig være en dyd ikke at lade sig styre af sine følelser og i stedet lade fornuften bestemme? Måske kan mænd blive bedre til at opbygge mere intime og meningsfulde relationer med både kvinder og mænd ved at dyrke den åbenhjertige tilgang lidt mere. Den åbenhjertige tilgang kan mindske følelsen af isolation og ensomhed og kan bidrage til at styrke den mentale og følelsesmæssige velvære. Spørgsmålet er, hvordan vi kan skabe et trygt rum, hvor mænd føler sig komfortable med at udtrykke deres følelser og behov for relationer. Måske er der brug for at bryde med stereotype forestillinger om maskulinitet, der begrænser mænds mulighed for at skabe dybe og meningsfulde sociale forbindelser.

Seksualitet og intimitet

Hvor meget fylder sex egentlig i mandens liv? Sex er ofte med i en karakteristik af manden og hans behov, ikke mindst hans ønske om at følge sine drifter og behovet for erobring. Kan der være noget om snakken? Uanset hvad svarene måtte være, har mange mænd gavn af at få mere viden om seksualitet og intimitet ved at udvikle en dybere forståelse for deres egne og deres partners behov, ønsker og præstationer. Dette kan bidrage til at styrke mandens intime forhold og kan skabe en mere givende og tilfredsstillende seksuel oplevelse i et parforhold eller med en partner. Det kan også øge mænds selvtillid og i sidste ende forbedre deres mentale og følelsesmæssige velvære. Ved at have mere viden om seksualitet og intimitet kan mænd også være bedre rustet til at håndtere eventuelle udfordringer eller problemer på disse områder.

Overgange i mandens liv

Nogle vigtige overgange i en mands liv kan inkludere overgangen til voksenlivet, faderskabet, skilsmisser, karriereskift og pensionering. Disse overgange er vigtige, da de ofte markerer nye faser af ansvar, identitet og formål for mænd. De kan være afgørende for udviklingen af personlig vækst, selvopdagelse og selvrealisering. De kan også have en stor indvirkning på mænds mentale, følelsesmæssige og sociale velbefindende, og det er vigtigt at håndtere disse overgange på en sund og positiv måde for at fremme trivsel og livskvalitet. Til tider kan vi forveksle en naturlig og uundgåelig overgang med ubehagelige forandringer, der kan give eksistenskriser og rod i identiteten. Vi lægger op til spændende diskussioner om faser i mandens liv og hvordan man eventuelt kan tolke kriser på en ny måde.

Sociale relationer og ensomhed

Der har i de senere år været mere og mere opmærksomhed på, at der er mere ensomhed blandt mænd end blandt kvinder. Det kunne være direkte relateret til mænds evne til at etablere personlige relationer. Mænds relationer er måske i vid udstrækning ofte præget af konkurrence, rivalisering og ønsket om at overgå hinanden. Mænd kan måske også have en tendens til at prioritere arbejdslivet over sociale relationer. Men ensomheden blandt mænd er et stigende problem i forbindelse med såvel fysisk som psykisk sundhed. Samtidig tyder meget på, at relationer kan hjælpe mænd til at definere sig selv og finde deres egne værdier, mål og prioriteringer. Relationer kan give mænd en følelse af sikkerhed og støtte, hvilket kan være afgørende i tider med udfordringer og krise. Udfordringen i at kunne og ville finde støtte og hjælp i relationer kunne for manden handle om modstanden mod at vise svaghed.

 

Gennem indsigtsgivende oplæg, støttende samtaler og øvelser, vil du opdage nye sider af dig selv, finde styrke i din sårbarhed og opbygge meningsfulde forbindelser med andre mænd.

Kursusfaciliteter

Kurset afholdes i klinikkens lokaler, Slotsgade 65C, 2 sal i Hillerød – med den bedste udsigt til slottet.

Tilmelding og pris

Kurset løber over fem aftener og koster 4995 inklusive materialer og forplejning (drikkevarer og snacks).

Vi har plads til max 8 deltagere på kurset og besætter pladserne efter først til mølle princippet.

Tilmeldingen sker via tilmeldingsblanketten på siden her.

Næste kursusforløb afholdes på dagene: 

29/8.+ 12/9.+ 26/9.+ 10/10.+ 24/10 Det foregår i Hillerød, Slotsgade 65C, 2.sal 19.00-21.30] Antal: 8

Hvis du ikke kan disse dage, men er interesseret i næste forløb så skriv endelig en mail:

Kontakt

Har du spørgsmål om kurset eller tilmeldingsprocessen?

Tøv ikke med at kontakte os på morten@pismo.dk eller ringe til os på tlf: Ole på: +45 26203307.

Mandegruppen – Manden bag manden.

4.995,00 kr.

Kategori:

Kursusafholder Ole Gulløv

Ole er uddannet lærer og psykoterapeut på eksistentiel og gestaltpsykologisk grundlag: ….

Kursusafholder Morten Carlsen

Morten er 52 år er på andet ægteskab, har et barn fra hvert ægteskab, har oplevet livets op og nedture på godt og ondt. Har gået i 6. klasse to gange, været på læseklinik og dyrket mange forskellige grene af kampkunst, elsker friluftsliv og luksusliv lige højt, er grebet af livet og finder mennesker vildt interessante. Især samspillet kønnene imellem skaber livets krydderier og forbandelser :-). Morten er medstifter af Psykologerne i Slotsmøllen, uddannet lærer og er autoriseret psykolog, er specialist i klinisk psykologi. Morten har de sidste 25 år beskæftiget sig med spændingsfeltet mellem stress og effektivitet og High Performance.