Pernille Ryttersgaard

Om Pernille

Jeg er autoriseret psykolog og arbejder blandt andet med stress, mistrivsel, angst, sorg, misbrug/afhængighed, spiseforstyrrelser, depression og livskriser. Særlig interesse har jeg for sorgreaktioner og sorgbearbejdning, samt stressbelastninger og senfølger som pårørende kan opleve.

Jeg arbejder med enkeltpersoner, par og grupper. Mine klienter er i alle aldre, dog ikke børn under 10 år, medmindre det er i forbindelse med vejledning af pårørende.

Pernille Ryttersgaard Psykologerne i Slotsmøllen

Værdier

For mig er det vigtigste at være nærværende og give plads og tryghed til at tale om og være i det, som fylder hos dig. Samtidig vil jeg gerne lære dig at kende, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er mest hjælpsomt for lige præcis dig, og hvordan du når dertil.

Vi indeholder alle flere sider, som kommer i spil på forskellige måder og i forskellige situationer. Nogle sider viser vi gerne frem, andre er vi mindre stolte af, måske endda skamfulde over. Under forskellige former for belastning, som f.eks. stress, sygdom og traumatiske hændelser, bliver vi ofte pressede og begrænsede i vores tanker, følelser og handlinger og vi kan have udviklet mønstre og vaner baseret på tidligere erfaringer, som måske hjalp os engang, men ikke længere. Under sådanne omstændigheder kan man let blive frustreret og låst og opleve det vanskeligt at være det menneske man er eller ønsker at være. Og nogle gange er livet bare udfordrende og svært at håndtere uanset hvad.

I terapi og støttesamtaler vil jeg derfor altid have fokus på at skabe et rum af forståelse, anerkendelse, accept og respekt for mine klienter som det hele menneske de er og den situation de står i. Her undersøger vi sammen det svære og hvordan du bedst kan håndtere og trives.

Jeg følger gerne folk over længere tid, da livet går op og ned, og nye kriser kan rippe op i gamle. Vejen kan jeg ikke gå for dig, men jeg går gerne ved din side og støtter dig, så længe du ønsker og har brug for det. Jeg stiller min person og psykologfaglige kundskab til rådighed, og jeg vil glæde mig sammen med dig, når det går dig godt.

Tilgang

Mennesker er forskellige, og jeg tilpasser derfor min hjælp efter det som giver mest mening i den enkelte situation og for dig som klient.

Det betyder, at jeg benytter mig af viden og værktøjer fra flere forskellige terapiformer, blandt andet kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi samt systemisk, narrativ og eksistentiel psykoterapi.

Erfaringer

Jeg har arbejdet som psykolog siden 2011 og har erfaring med individuel terapi, gruppeterapi, parsamtaler, undervisning, rådgivning og vejledning.

Som psykolog har jeg i arbejdet inden for misbrugsbehandling og psykiatrien. Jeg har desuden arbejdet med unge i et ungdomscenter, mennesker med senhjerneskade, ensomme ældre og som rådgiver hos Sex & Samfund.

Derudover har jeg arbejdet i Norge i en årrække med afhængighed og misbrug af alle slags, inklusive alkohol, stoffer, ludomani m.m. Herunder arbejdede jeg særligt med familiebehandling ved sygehuset i Kristiansand.

Efteruddannelse

Jeg lægger stor vægt på at efteruddanne mig og taget en række kurser i både Norge og Danmark. Særligt har jeg dygtiggjort mig indenfor pårørendebehandling og behandling af sorg og kriser. 

Et kort relevant uddrag af mine kurser:

1-årig efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret gruppeterapi v. Institut For Gruppeanalyse

Acceptance and Commitment Therapy kursus v. ACT Danmark

Sorg og krise – syge og pårørende v. ALS Norge

At miste barn og lære at leve med sorgen v. LUB Norge

Komplicerede sorgreaktioner hos unge v. Det Nationale Sorgcenter

I gode og onde dage – om at være pårørende ved misbrug/afhængighed v. Modum Bad

Tilbagefaldsforebyggelse ved misbrug/afhængighed v. Cenaps

Positiv Psykologi. v. Camilla Holmgaard Johnsen