Camilla Uhre

Om Camilla

Jeg er autoriseret psykolog med en ph.d.-grad i psykiatri.

Jeg arbejder primært med børn og unge, hvor jeg tilbyder udredning og testning af kognitive færdigheder samt psykiatriske problemstillinger, som ADHD, OCD, depression og angst. Derudover tilbyder jeg støttende samtaler og rådgivning til familier. Jeg holder til i Bagsværd.

Uanset om du kommer til udredning eller samtale, er min tilgang altid åben, ærlig og anerkendende.

Camilla Uhre Psykologerne i Slotsmøllen

Udredningsforløb

Jeg gennemfører udredningsforløb med børn og unge, som oplever udfordringer i deres hverdag – det kan være sociale, faglige, følelsesmæssige eller kognitive udfordringer. Udredningsforløbet planlægges efter vores første samtale, hvor vi sammen afdækker specifikke udfordringer og symptomer. Alle undersøgelsesforløb følger Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og indeholder diagnostiske interviews med barnet/den unge og forældre, relevante tests og spørgeskemaer, tilbagemeldingssamtale og rapport.

Resultaterne af undersøgelsen skal være til gavn for jer som familie. Vi drøfter derfor sammen, hvad I ønsker at opnå. Det kan være, at I vil opnå en bedre forståelse af jeres barns udfordringer og styrker. Det kan også være, at I ønsker anbefalinger til relevante tilpasninger af jeres barns hverdag samt rådgivning til skole eller daginstitution, eller at starte relevant behandling ved en af vores psykologer eller speciallæge (f.eks. medicinsk behandling for ADHD).

Kognitiv testning

Jeg tilbyder testning af kognitive funktioner, herunder generelt kognitivt funktionsniveau (intelligens), opmærksomhed, hukommelse og forarbejdningshastighed. Jeg anvender kun anerkendte og standardiserede tests, som f.eks. Wechsler Skalaerne (WISC-V for børn og unge, WAIS-IV for voksne og unge voksne). Kognitiv testning kan indgå som led i et bredere udredningsforløb, men kan også stå alene, f.eks. ved mistanke om indlæringsvanskeligheder eller som dokumentation for et højt kognitivt funktionsniveau i forbindelse med ansøgning til skole for højtbegavede børn.

Erfaring

Som psykolog har jeg primært beskæftiget mig med udredning og testning af børn og unge. I 2022 afsluttede jeg mit ph.d.-projekt om kognitive funktioner hos børn og unge med tvangslidelse (OCD), hvor jeg bl.a. stod for udredning og kognitiv testning af børn og unge henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital.

Tidligere har jeg arbejdet på Rigshospitalet som børneneuropsykolog og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center. Jeg er fortsat engageret i kliniske forskningsprojekter begge steder.
Desuden har jeg undervist i bl.a. kognitionspsykologi, neuropsykiatri og psykologisk testning på psykologiuddannelsen på Københavns Universitet.

Barn maler med farver

Efteruddannelse

Jeg har en ph.d.-grad i psykiatri fra 2022 og deltager løbende i relevante kurser med henblik på yderligere efteruddannelse. Jeg fokuserer primært på kurser i psykologisk testning og udredning samt familierådgivning.

Et kort relevant uddrag af mine kurser:

Emotionsfokuseret familieterapi v. Jette Simon, Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi (BØPS).

Assessment of cognition in children and adults with severe speech and motor impairments v. Professor Kristine Stadskleiv

Medical Neuroscience, online kursus i hjernens funktion og anatomi v. Dr. Leonard White, Duke University

Lovgivning og etik på børneområdet v. Marie Louise Reinholdt-Dunne og Marie Tolstrup

Diagnostisk interview: Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for school-aged children (K-SADS) v. Kerstin Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden

Diagnostisk interview: Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) v. Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København

Cognitive Therapy for Social Anxiety in Adults and Adolescents v. Dr. David Clark v. World Conference of CBT

WISC-V kursus v. Kate From afholdt af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden

Publikationer

Uhre, C., Ritter, M., Møllegaard Jepsen, J.R., Uhre, V., Lønfeldt, N.N., Muller, A.D., Plessen, K.J., Vangkilde, S., Blair, R.J., Pagsberg, A.K. (2023): Atypical Neurocognitive Functioning in Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). European Child and Adolescent Psychiatry.

Uhre, C. (2022): Neurocognitive functioning in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Ph.d. afhandling. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Pagsberg, A.K., Uhre, C., Uhre V., et al. (2022):  Family-based cognitive behavioural therapy versus family-based relaxation therapy for obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: protocol for a randomised clinical trial (the TECTO trial). BMC Psychiatry, 22, 204.

Clemmensen, L. K. H., Lønfeldt, N. N., Das, S., Lund, N. L., Uhre, V. F., Mora-Jensen, A. R. C., Pretzmann, L., Uhre, C. … & Pagsberg, A. K. (2022). Associations Between the Severity of Obsessive-Compulsive Disorder and Vocal Features in Children and Adolescents: Protocol for a Statistical and Machine Learning Analysis. JMIR Research Protocols11(10), e39613.

Olsen, M. H., Hagstrøm, J., Lønfeldt, N. N., Uhre, C., Uhre, V., Pretzmann, L., … & Jakobsen, J. C. (2022). Family-based cognitive behavioural therapy versus family-based relaxation therapy for obsessive-compulsive disorder in children and adolescents (the TECTO trial): a statistical analysis plan for the randomised clinical trial. Trials23(1), 1-11.

Gade, A. & Uhre, C. (2020) Obsessiv-kompulsiv tilstand, Tourette syndrom og andre forstyrrelser i OCD-spektret. I: R. Starrfelt, C. Gerlach og A. Gade (Red): Klinisk Neuropsykologi. 2. udgave. København, Frydenlund.

Uhre, V., Uhre, C. Lønfeldt, N., Pretzmann, L., Vangkilde, S., Plessen, K.J., Gluud, C., Jakobsen, J., Pagsberg, A.K. (2020): Reply to Storch et al. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, JAACAP, 59(7).

Uhre, C., Uhre, V., Lønfeldt, N., Pretzmann, L., Vangkilde, S., Plessen, K.J., Gluud, C., Jakobsen, J., Pagsberg, A.K. (2019): Systematic Review and Meta-analysis: Cognitive-Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder in Children and Adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, JAACAP, 59(1).

Uhre, C., Uhre, V., Jepsen, J.M., Ritter, M., Pretzmann, L., Korsbjerg, N., Thoustrup, C.L., Hagstrøm, J., Plessen, K.J., Pagsberg, A.K., Vangkilde, S. (submitted manuscript): Probabilistic Learning and Decision-Making Appear Intact in Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder.

Nordfang, M., Staugaard, C., & Bundesen, C. (2017). Attentional weights in vision as products of spatial and nonspatial components. Psychonomic bulletin & review, 1-9.

Staugaard, C., Petersen, A., & Vangkilde, S. (2016). Eccentricity effects in vision and attention. Neuropsychologia92, 69-78.