Noomi Katz-Kolberg

Om Noomi

Jeg tilbyder behandling til såvel børn, unge og voksne. Dette bl.a. indenfor områderne angst, sorg, stress, depression og senfølger fra svære opvækstvilkår og/eller anbringelser.

Jeg tilbyder desuden forældresamtaler med forældreskabet i fokus. Hvis det er barnet man ønsker terapi til, anbefaler jeg at forældrene kommer uden barnet første gang. Ring gerne først, så vi kan tilrettelægge det helt rigtige forløb til jer.

Værdier

Terapi er i kortere eller længere tid en måde at tage vare på sig selv og sit liv på, så man får indsigt og redskaber til at leve det liv man ønsker og i tråd med ens egne værdier. Jeg ser det som afgørende at skabe et trygt og udviklende rum der muliggør dette.

Noomi Katz-Kolberg Psykologerne i Slotsmøllen

Tilgang

Jeg er optaget af at tilpasse terapien så den giver bedst mening i den enkelte situation og for det enkelte menneske. Jeg benytter mig derfor af viden og værktøjer fra flere forskellige terapiretninger, psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi, kognitiv adfærdsterapi samt metakognitiv terapi.

Erfaringer

Jeg har været psykolog i knap 25 år og arbejdet med børn, unge og familier i kommunalt regi og indenfor mange forskellige områder. Fællesnævner for mit arbejdet gennem alle årene har været børn og unge i udsatte og vanskelige livsomstændigheder og deres familier. Privat har jeg 3 næsten voksne børn.

Efteruddannelse

Et kort relevant uddrag af mine kurser:

Den 2-årige ACT-uddannelse v. Rikke Kjelgaard, Niclas Törneke, Kelly Wilson, Robyn Walser, Patricia Robinson, Kirk Strosahl og Benjamin Schoendorff

Cool Kids uddannelse på Århus Universitet (CEBU) certificeret 1. gang i 2018, og gencertificeret i 2023.