Supervision

Et holistisk perspektiv

Supervision er at have et rum, hvor man kan reflektere over egen praksis, ens kerneopgaver og målet med det man arbejder med.

Formålet med supervision er, at se det hele lidt fra oven. Det handler om at se på alternative handlemuligheder ved svære situationer, eller hvad arbejdet gør ved os, og hvordan vi kan skille tingende ad, så sagerne ikke tynger.

Læs mere om supervision af:

Psykolog Morten Carlsen

Supervision af medarbejdere

I en organisation sker supervisionen oftest ved, at en medarbejder fremlægger en sag, en problematik eller et dilemma og gennem forskellige metoder -og via hjælp fra kollegaerne – får nye vinkler og perspektiver for fremtidige handlemuligheder. Dette hjælper medarbejderne, så de ikke sider fast og risikerer at ende i stresstilstande. Medarbejderen har også mulighed for at blive kloge på egne reaktioner, følelser eller mønstre som er på spil i egen praksis og altså iagttage sig selv og dele de reaktioner, som man ofte kan føle sig alene og isoleret med. Gennem den følelsesmæssige respons fra gruppen, som hjælpes frem via specielle metoder, vil følelsen af isolation blive opløst til fordel for en følelse af samhørighed. Hermed forebygges den følelsesmæssige stressbelastning. (Dette sidste lader sig kun gøre, når supervisionsgruppen ikke er for stor).

Det moderne arbejdsliv

Generelt kan man sige, at der, i det moderne arbejdsliv, er mange aspekter at forholde sig til: Den professionelle relation til borgerne, som præges af det de har med sig, de problematiske situationer de enkelte borgere kan befinde sig i, samt samarbejdet med samarbejdspartnere. Med afsæt i konkrete sager og episoder fra hverdagen, vil vi løfte problematikkerne op på et generelt plan og belyse dem med teoretisk viden. Herved kan vi præsentere nye begreber og  teorier og dermed gøre supervisionen til et læringsrum, hvor ny viden opleves konkret brugbar og relaterbar. Vi tager dog først og fremmest udgangspunkt i medarbejdernes egen viden og anerkender deres ekspertise og faglighed. Ofte sker der noget særligt i supervisionsrummet, når der spørges ind til sagen på en ny måde og der er tid og rum til at reflektere dybere over tingene. Når medarbejderne således oplever, at de faktisk selv sidder ind med en stor del af svaret på deres udfordringer, oplever de en udvikling og styrkelse af deres egen faglige stolthed og professionelle selvtillid. Der sker det, vi kalder “professionsudvikling”.

Som supervisorer har vi for øje for synergien i at de nye medarbejdere får mere hjælp via konkrete råd og vejledning, mens de erfarne holdes til ilden via moden refleksion over egen praksis. Det bliver for jer som ledelse også en sikkerhed for, at der er en, som har ansvar for at hjælpe jeres medarbejder, hvis noget skulle være helt galt.

Gennem supervisionen får I således dygtigere medarbejdere, både teoretisk og praktisk, men I får også et sted, hvor medarbejderne har mulighed for at vende det som følelsesmæssigt har berørt dem. De vil altså føle, at de får et frirum til at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser i forbindelse med arbejdslivet.

Ledersupervision

Som leder er det også vigtigt med supervision. Her vil supervisionen ofte handle om, at man som leder er alene med beslutninger og følelser og at der er mange vinkler og kompleksiteter, som skal analyseres, før man handler. Som leder skal man stå på mål for både egne og andres beslutninger, og man kan skulle indgyde gejst og motivation, selvom man ikke er enig. Videre skal man både kunne lede i forhold til medarbejdere og lede opad i forhold til chefer, så de også får det de har brug for – så de lykkes. Samtidig føler de færreste ledere, at de kan føle sig trygge i deres ledergruppe. Det er således naturligt at ledersupervision eller -coaching er vigtig for ledere og især nye ledere.

Supervision

Supervision af terapeutisk arbejde

Er du psykolog med klinisk arbejde eller på anden måde terapeut, så er det vigtigt og hjælpsom at få regelmæssig supervision.

I supervisionen ser vi både på sagen, hvordan den kan forstås ud fra forskellige psykologiske teorier, og på dig som terapeut – hvordan sagen påvirker dig og hvad dette kan lære os om både sagen, men også om dig som terapeut. Vi har således både øje for din fagfaglige udvikling og for din udvikling af psykologfaglig identitet og sikkerhed.

Hos Psykologerne i Slotsmøllen har vi forskellige teoretiske ståsteder og du kan dermed vælge at enten få supervision ud fra én specifik retning eller kombinere, så du oplever hvordan forskellige terapiretninger kan byde ind med noget forskelligt.

Vi tilbyder både supervision til opnåelse af autorisation og specialistgrad.

Læs om depression.

Læs om parterapi.

Vi er klar til at hjælpe dig.