Supervision

Hvad er supervision?

Supervision er en struktureret og professionel proces, der giver dig mulighed for at reflektere over og forbedre dine færdigheder, både personligt og fagligt. Det er en proces, der hjælper dig med at forstå din praksis bedre, løse udfordringer og træffe bedre beslutninger. Supervision kan anvendes inden for en lang række områder, herunder socialt arbejde, sundhedsvæsen, skolevæsen og kriminalforsorgen og meget mere. Det er en værdifuld ressource, der fremmer læring, udvikling og mindsker stress.

Supervision

At se det hele lidt fra oven

Supervision betyder at ”se fra oven”.

Det er rummet, hvor du sammen med supervisor og eventuelt kollegaer stopper op og reflekterer over din egen praksis, dine kerneopgaver og målet med det du arbejder med.

Supervisionsrummet er et lukket rum med tavshedspligt. Her er der både plads til at læsse af, lære af supervisor eller kollegaer og at reflektere sig frem til nye veje at gå i arbejdet.

Supervisors rolle er både tilsynsførende og kvalitetssikrende, men også faciliterende for den reflekterende proces i rummet. Det er vigtigt, at supervisor skaber et rum, hvor der er tryghed til at føle og tænke højt. Hvor der er plads til at både lære af det, som lykkes, og det, som ikke gør.

Læs mere om supervision af:

Formålet med supervision er at se det hele lidt fra oven. Vi ser på alternative handlemuligheder i svære situationer, på hvad arbejdet gør ved os, og hvordan vi kan skille tingende ad, så sagerne ikke tynger.

Vi har alle brug for inputs, hvis vi skal holde os fagligt skarpe og sunde.

Supervisionen skal være et sted, hvor du både kan læsse af og tanke op. Læsse af på den måde, at du her kan lufte frustrationer, undren, tvivlsspørgsmål og faglige bekymringer. Hér kan tankes op på den måde, at supervisor med sit blik “oppefra” kan tilbyde nye faglige perspektiver. I fællesskab med dig, reflekterer i og finder nye vinkler og veje at gå. På den måde passer du både på dig selv og dem du arbejder med.

Supervisionen kan efter aftale indeholde større eller mindre grad af undervisning i faglige begreber og metoder. Det afhænger blot af hvad der er særlig relevant for din situation.

Supervision

Ledersupervision

Som leder er det også vigtigt med supervision. Her vil supervisionen ofte handle om, at man som leder er alene med beslutninger og følelser og at der er mange vinkler og kompleksiteter, som skal analyseres, før man handler. Som leder skal man stå på mål for både egne og andres beslutninger, og man kan skulle indgyde gejst og motivation, selvom man ikke er enig. Videre skal man både kunne lede i forhold til medarbejdere og lede opad i forhold til chefer, så de også får det de har brug for – så de lykkes. Samtidig føler de færreste ledere, at de kan føle sig trygge i deres ledergruppe. Det er således naturligt at ledersupervision eller -coaching er vigtig for ledere og især nye ledere.

Den professionsudviklende tilgang

I det moderne arbejdsliv er der mange aspekter at forholde sig til: Den professionelle relation til borgerne, som præges af det de har med sig, de problematiske situationer de enkelte borgere kan befinde sig i, samt samarbejdet med samarbejdspartnere. Med afsæt i konkrete sager og episoder fra hverdagen, vil vi løfte problematikkerne op på et generelt plan og belyse dem med teoretisk viden. Herved kan vi præsentere nye begreber og  teorier og dermed gøre supervisionen til et læringsrum, hvor ny viden opleves konkret brugbar og relaterbar. Vi tager dog først og fremmest udgangspunkt i medarbejdernes egen viden og anerkender deres ekspertise og faglighed. Ofte sker der noget særligt i supervisionsrummet, når der spørges ind til sagen på en ny måde og der er tid og rum til at reflektere dybere over tingene. Når medarbejderne således oplever, at de faktisk selv sidder ind med en stor del af svaret på deres udfordringer, oplever de en udvikling og styrkelse af deres egen faglige stolthed og professionelle selvtillid. Der sker det, vi kalder “professionsudvikling”.

Som supervisorer har vi for øje for synergien i at de nye medarbejdere får mere hjælp via konkrete råd og vejledning, mens de erfarne holdes til ilden via moden refleksion over egen praksis. Det bliver for jer som ledelse også en sikkerhed for, at der er en, som har ansvar for at hjælpe jeres medarbejder, hvis noget skulle være helt galt.

Gennem supervisionen får I således dygtigere medarbejdere, både teoretisk og praktisk, men I får også et sted, hvor medarbejderne har mulighed for at vende det som følelsesmæssigt har berørt dem. De vil altså føle, at de får et frirum til at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser i forbindelse med arbejdslivet.

Supervision af medarbejdere

I en organisation sker supervisionen oftest ved, at en medarbejder fremlægger en sag, en problematik eller et dilemma. Gennem forskellige metoder -og via hjælp fra kollegaerne – får man nye vinkler og perspektiver for fremtidige handlemuligheder. Dette hjælper medarbejderne, så de ikke sider fast og risikerer at ende i stresstilstande. Medarbejderen har også mulighed for at blive klogere på egne reaktioner, følelser eller mønstre som er på spil i egen praksis. På den måde iagttager man sig selv og deler reaktioner som man ofte står alene og isoleret med. Gennem den følelsesmæssige respons fra gruppen, som hjælpes frem via specielle metoder, vil følelsen af isolation blive opløst til fordel for en følelse af samhørighed. Hermed forebygges den følelsesmæssige stressbelastning. (Dette sidste lader sig kun gøre, når supervisionsgruppen ikke er for stor).

Psykolog Morten Carlsen

Sådan skaber vores tilgang værdi for jer

Supervision tilføjer værdi på flere niveauer. For organisationer giver det mulighed for at forbedre medarbejdernes kompetencer og øge arbejdspladsens effektivitet. For enkeltpersoner kan supervision hjælpe med at øge selvbevidstheden, forbedre beslutningstagningen og reducere stress. Det skaber et rum for læring, vækst og refleksion, der gavner både individuelle fagfolk og organisationen som helhed.

Bliv klogere på supervision her: 

 

5 gode råd til at få mest ud af din supervision

Forberedelse: Brug tid på at forberede dig til dine supervisionssessioner. Overvej, hvilke spørgsmål eller emner du gerne vil diskutere, og hvad du håber at opnå.

Åbenhed: Vær åben og ærlig under supervisionen. Del både dine succeser og udfordringer for at få den mest værdifulde feedback.

Aktiv deltagelse: Vær aktiv ved at stille spørgsmål, deltage i diskussionen og implementere de råd, du modtager.

Selvrefleksion: Brug supervision som en mulighed for selvrefleksion. Tænk over, hvordan du kan forbedre din praksis og udvikle dine færdigheder.

Supervision af terapeutisk arbejde

Er du psykolog med klinisk arbejde eller på anden måde terapeut, så er det vigtigt og hjælpsom at få regelmæssig supervision.

I supervision er vi yderst alsidige. Vi ser både på sagen og hvordan den kan forstås ud fra forskellige psykologiske teorier. Vi ser på dig som terapeut og som individ. Hvordan påvirker sagen dig og hvad dette kan lære os om både sagen, men også om dig som terapeut. Vi har således både øje for din fagfaglige udvikling og for din udvikling af psykologfaglig identitet og sikkerhed.

Hos Psykologerne i Slotsmøllen har vi forskellige teoretiske ståsteder. Du kan dermed vælge enten at få supervision ud fra én specifik retning eller kombinere dem. På den måde oplever du hvordan forskellige terapiretninger kan byde ind med noget forskelligt.

Vi tilbyder både supervision til opnåelse af autorisation og specialistgrad.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Supervision kan foregå på forskellige måder afhængigt af behovene og præferencerne. Typisk involverer det regelmæssige møder mellem en supervisor og en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere. Disse møder fokuserer på at analysere praksis, diskutere udfordringer og identificere løsninger. Supervision kan foregå i grupper/teams eller individuelt og foregår bedst ansigt til ansigt, men kan også foregå online, afhængigt af, hvad der passer bedst til situationen.

En god supervisor er en dygtig og erfaren professionel, der har ekspertise inden for kunsten at supervisere. De skal have evnen til at lytte aktivt, stille relevante spørgsmål og skabe en tryg og støttende atmosfære. En god supervisor er også i stand til at give konstruktiv feedback og vejledning samt hjælpe med at udvikle medarbejderens færdigheder og kompetencer. Her hos Pismo står både Signe og Morten klar til at hjælpe dig, både professionelt og personligt.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Morten Carlsen Psykologerne i Slotsmøllen
Morten Carlsen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Signe Verup Psykologerne i Slotmøllen
Signe Verup

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Onsdag, Torsdag og Fredag