Psykolog til unge

Dreng smiler

Psykolog til unge – mange unge mistrives

Vi oplever at flere unge mennesker har behov for at komme ud med deres tanker, hvorfor vi først og fremmest er en psykolog til unge. Det kan nemlig være svært at være ung. Ud over at skulle finde ud af, hvordan man skal bevæge sig fra at være sine forældres lille barn til at blive voksen, er der også en masse andre faktorer, som påvirker ens liv.

I 2021 viste en befolkningsundersøgelse, at de 16-24 årige er den aldersgruppe, som har det allersværest psykisk. Det er tal vi skal tage alvorligt.

Mange unge opsøger en psykolog, fordi de mistrives af den ene eller den anden årsag. For nogle er mistrivslen knyttet til noget konkret, som eksempelvis:

Dreng smiler
frown_open

Ensomhed
Stress
Skolevægring
Forældres skilsmisse
Svigt
Mobning

frown

Tristhed
Vrede
Selvskade
Angst
Depression
Dødsfald

sad_tear

Kønsidentitet
Voldsomme oplevelser
Sygdom
Vold
Voldtægt
Ulykke

Hos andre har problemerne sin rod i en mere generel oplevelse af at være utilpas og have svært ved at slå til i mødet med pres, krav og forventninger fra omverden. Uanset hvordan det ser ud for dig, så vil vi gerne hjælpe dig videre.

 • Ensomhed
 • Stress
 • Skolevægring
 • Forældres skilsmisse
 • Svigt
 • Mobning
 • Kønsidentitet
 • Voldsomme oplevelser
 • Sygdom
 • Vold
 • Voldtægt
 • Ulykke
 • Tristhed
 • Vrede
 • Selvskade
 • Angst
 • Depression
 • Dødsfald

Hos andre har problemerne sin rod i en mere generel oplevelse af at være utilpas og have svært ved at slå til i mødet med pres, krav og forventninger fra omverden. Uanset hvordan det ser ud for dig, så vil vi gerne hjælpe dig videre.

Psykolog til unge – få hjælp til forstå dine følelser

Som ung er du selv og dine omgivelser i konstant forandring.

Din krop og dine hormoner går amok – du oplever enormt stærke følelser, behagelige og ubehagelige, kendte og ukendte.

De voksne har nye og større forventninger til dig og samtidig kan du synes, at de måske stadig blander sig lidt for meget i, hvad du laver.

Det sociale med venner, kammerater og kærester fylder rigtig meget. Det bliver vigtigt at føle sig med og accepteret i fællesskabet -både i virkeligheden og på SoMe.

Du bliver måske påvirket af SoMe i form af influencers, som, via deres billeder, videoer og stories, ser ud til at leve et perfekt liv med penge, fester, perfekte kroppe og succes. Og du får den tanke, at der må være noget galt, når dit liv ikke er sådan. Eller måske kan du se på dine venners stories, når de har det sjovt uden dig og du føler hele tiden, at du går glip af noget og føler ikke, at du slår til. Eller du er blevet så optaget af at tælle likes og følgere eller svare på snappen, at du hele tiden tænker på, hvad du nu skal lægge op, og glemmer at være tilstede og nyde nuet.

At være ung kan være forvirrende og til tider også fortvivlende. Mange af de følelser og tanker du oplever er helt normale, men du kan også opleve at få det så svært, at du har brug for hjælp.

En psykolog til unge kan være med til at hjælpe, sætte ord på og forstå, hvilke følelser og oplevelser som er normale, alderssvarende og forbipasserende og hvilke følelser, der er behandlingskrævende.

De vaner og strategier, du tilegner dig som barn og ung, følger dig oftest ind i voksenlivet. Det kan derfor være en god investering allerede som ung, at få hjælp til at tackle det svære på en god og sund måde. Når du én gang har oplevet at håndtere og overkomme svære livsomstændigheder og psykiske udfordringer, så har du gjort dig en vigtig erfaring. Du har lært noget om, hvad der virker for dig. Og derfor er du bedre rustet næste gang, du møder noget vanskeligt.

Hos os tager vi altid udgangspunkt i dig og det du kommer med. Vi lytter og snakker os ind på, hvad netop dine udfordringer består i – og så hjælper vi dig til at finde din vej videre.

Hvis du er teenager eller hjemmeboende, vil vi inddrage dine forældre i terapien, hvis det er meningsfuldt. Ofte kan snakken alene med psykologen munde ud i, at der er ting som det er hjælpsomt, at vi også får talt med dine forældre om.

Du vil måske opleve, at det er en lettelse, hvis vi i fællesskab får sat ord på de svære ting og får snakket med dine forældre om, hvordan de bedst kan støtte op om dig og din trivsel.

På denne måde sikrer vi os også, at du ikke alene om at holde fast i den gode udvikling, når psykologsamtalerne en dag slutter.

Til dig som er forælder

Hos Psykologerne i Slotsmøllen har vi kort ventetid. 

Når vi arbejder med unge, gør vi os umage med at det altid sker på deres præmisser for at den unge skal føle sig så tryg som mulig. Du som forældre har imidlertid også en vigtig rolle og kan, når det skønnes hjælpsomt, inddrages i din teenagers terapi.

Vi ved, at bekymringen for dit barn ikke bliver mindre, blot fordi barnet bliver ældre. Det er en belastning at se sit barn mistrives uanset alder. Og det kan måske være svært for pårørende at slippe styringen og acceptere, at der er ting som dit barn ikke ønsker at tale med dig om eller at stole på, at barnet selv finder en vej igennem alt det vanskelige.

Vi har stor erfaring med at finde den vigtige balance mellem fortrolighed med den unge på den ene side og forældreinddragelse på den anden. Vi ved hvor vigtigt det er, at lade den unge få sit eget rum med plads til at tale under fire øjne om alt det svære, forvirrende og måske skamfulde. Og vi ved også, hvor vigtigt det er at støtte samtalen og tilliden mellem dig og dit barn, så forandringen også kommer ud at leve uden for samtalerummet.

Mens den unge er i samtalerne alene, er det altid en mulighed, at du som forælder kan gå en tur i de skønne omgivelser omkring slottet eller sidde i venteværelset og nyde en kop kaffe eller the.