Kognitiv test

Hvad er en kognitiv test?

En kognitiv test er en struktureret metode til at vurdere og måle en persons kognitive funktioner eller mentale evner. Det er det, vi i daglig tale kalder intelligens eller begavelse.

En kognitiv undersøgelse består af test af generelt kognitivt funktionsniveau (begavelse) med en Wechsler skala (WISC-V for børn og unge / WAIS-IV for voksne og unge voksne). Desuden kan undersøgelsen indebære tests af specifikke kognitive færdigheder, herunder eksempelvis opmærksomhed, hukommelse, sprogfærdigheder, problemløsningsevne, logisk tænkning og meget mere.

Testen består af en række forskellige opgaver, som har til formål at hver især måle, hvordan personen præsterer indenfor et bestemt område. På den måde får vi klarhed over, om personen har særlige styrker eller svagheder, når det kommer til læring og forståelse.

Formålet med en kognitiv test er at afgøre, hvordan en person præsterer på de opgaver i forhold til en referencegruppe eller normer. Testresultatet viser altså, hvordan en person placerer sig i forhold til et forventet gennemsnit af jævnaldrende.

Psykologerne i Slotsmøllen

WISC-V: Forstå dit barns kognitive styrker og udfordringer

WISC-V er den seneste version af ”Wechsler Intelligence Scale for Children”, som er den internationalt mest udbredte og anerkendte test af generelt kognitivt funktionsniveau (begavelse) til børn og unge. Hos PISMO tilbyder vi testning med WISC-V enten som led i en bredere psykologisk undersøgelse eller udredning, eller som enkeltstående test, når det alene er det kognitive funktionsniveau I ønsker mere viden om.

WISC-V anvendes til at undersøge det kognitive funktionsniveau hos børn og unge fra 6 år og op til 16 år og 11 måneder. Testen er baseret på normer, hvilket betyder, at resultaterne sammenlignes med, hvordan andre børn og unge i samme aldersgruppe har præsteret. Derved er det muligt at lave en kognitiv profil, som viser barnets styrker og udfordringer både i forhold til sit eget færdighedsniveau og i forhold til normen for jævnaldrende.

WISC-V består af 10 primære delprøver og 5 supplerende delprøver. Delprøverne måler forskellige færdigheder, herunder sprogforståelse, visuel problemløsning, logisk sans, forarbejdningshastighed (arbejdstempo), og arbejdshukommelse (evnen til at fastholde information i hukommelsen under opgaveløsning).

Efter testningen vil du modtage en rapport med resultaterne, som fx kan anvendes i samarbejde mellem skole og hjem, for at støtte barnet, ud fra den nye viden om barnets kognitive forudsætninger. Du har også mulighed for at booke en mundtlig tilbagemelding eller et opfølgende skolemøde, hvor vores neuropsykolog kan deltage for at understøtte formidlingen af resultaterne og samarbejdet om relevante indsatser.

WAIS-IV: Forstå dine kognitive styrker og udfordringer som voksen

WAIS-IV er den seneste version af ”Wechsler Adult Intelligence Scale”, som anvendes til at vurdere generelt kognitivt funktionsniveau hos voksne (og unge voksne) i alderen 16-90 år.

WAIS-IV testen resulterer i et samlet mål for begavelse (intelligenskvotienten), samt for fire mere specifikke kognitive færdigheder: Verbal forståelse (sprogforståelse og ordforråd), Perceptuel Ræsonnering (visuel og logisk problemløsning), Arbejdshukommelse (fastholdelse af information i hukommelsen til brug under opgaveløsning ) og Forarbejdningshastighed (arbejdstempo).

Hos PISMO tilbyder vi testning med WAIS-IV som enkeltstående test eller som led i en bredere psykologisk undersøgelse eller udredning. På baggrund af testningen udarbejder vores neuropsykolog en resultatrapport, som fx kan give dig, din skole eller uddannelsesinstitution, en bedre indsigt i dine kognitive styrker og udfordringer.

Camilla Uhre Psykologerne i Slotsmøllen

Jeg er klar til at hjælpe dig

Camilla Uhre Psykologerne i Slotsmøllen
Camilla Uhre

Lokation: Bagsværd

Tilgængelig: Efter aftale