Udredning af børn og unge

Undersøgelsesforløb

Jeg udfører forskellige typer af undersøgelsesforløb med børn og unge, som oplever udfordringer i deres hverdag.
Det kan fx være sociale, skolemæssige, følelsesmæssige eller kognitive vanskeligheder (herunder bl.a. forstyrrelse af opmærksomheden).

En diagnostisk udredning består altid af et bredt screeningsinterview, hvor vi afdækker symptomer på psykiatriske problemstillinger. På baggrund af interviewet udvides undersøgelsen med øvrige kliniske interviews, spørgeskemaer og tests, baseret på de angivne symptomer.

Undersøgelsesresultaterne skal være til gavn for jer som familie. Vi drøfter derfor ved den indledende samtale, hvad I ønsker at få ud af forløbet og følger op undervejs. Det kan være, at I blot vil opnå en bedre forståelse af jeres barns udfordringer og styrker. Det kan også være, at I ønsker anbefalinger til relevante tilpasninger af jeres barns hverdag og et rådgivningsmøde med skole eller daginstitution. Eller måske har I ønske om at opstarte et samtaleforløb eller at blive henvist til relevant behandling. Hvis I er i tvivl om, hvordan et forløb kunne se ud for jer, er I altid velkomne til at kontakte mig.

Camilla Uhre Psykologerne i Slotsmøllen

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

I forbindelse med et undersøgelsesforløb ved os, vil der blive stillet en diagnose, såfremt der er symptomer der stemmer overens med de diagnostiske kriterier. Vi samarbejder med speciallæger i psykiatri, som også kan varetage medicinsk behandling, hvis der er behov for dette – fx i forbindelse med svær angst, depression eller ADHD.
Psykologer med uddannelse og erfaring inden for det psykiatriske område må stille diagnoser (herunder fx specialpsykologer). Psykologer må ikke ordinere medicin – når der er behov for dette, vil behandlingen varetages af en af de speciallæger, vi samarbejder med om udredning og behandling.
Forløbets varighed vil variere, afhængigt af hvad der skal udredes for. Et forløb indebærer altid en forsamtale (90 minutter) hvor aktuelle symptomer afdækkes. På baggrund af forsamtalen lægges en udredningsplan, som følger de gældende retningslinjer ift. hvilke diagnostiske interviews, tests og spørgeskemaer, udredningen skal indeholde. Typisk mødes vi 3-6 gange.
Prisen for forløbet afhænger af hvad der udredes for og hvor mange sessioner der er brug for. Den samlede pris for forløbet kan beregnes efter forsamtalen, når udredningsplanen er lagt. En fuld udredning beløber sig typisk til 10-16.000.
Nej. Vi har ikke overenskomst med den offentlige sundhedssikring og du kan derfor ikke bruge henvisning fra lægen.
En del sundhedsforsikringer dækker udredning og behandling, også for børn/unge. Det er derfor værd at tjekke, om du har en sundhedssikring, der kan dække forløbet.
En udredning kan gøre dig klogere på din situation og lede til relevant støtte og behandling. I mange tilfælde oplever vi, at børn og unge er klar over deres udfordringer og er kommet frem til forklaringer, der kan være meget negative. Det kan være en stor lettelse at finde frem til, at udfordringerne har en afgrænset årsag, at det har et navn fordi mange andre oplever helt det samme, og at der også er noget at gøre ved det.
En kognitiv test kan hjælpe dig med at blive klogere på dine styrker og udfordringer i forhold til tænkning og problemløsning. Kognitiv testning anbefales desuden som en del af udredningsforløb for eksempelvis ADHD eller ved mistanke om indlæringsvanskeligheder. Testning kan også måle høj begavelse og anvendes af denne grund som dokumentation i forbindelse med ansøgning til skoler for højtbegavede børn.

Jeg er klar til at hjælpe dig

Camilla Uhre Psykologerne i Slotsmøllen
Camilla Uhre

Lokation: Bagsværd

Tilgængelig: Efter aftale