Sarah Sophie Hansen

Om Sarah

Jeg tilbyder individuelle samtaleforløb til unge og voksne inden for blandt andet stress, kriser, angst og depression. 

Jeg har ligeledes en særlig interesse og erfaring med de livstemaer og udfordringer, der kan knytter an til ungdomslivet og uddannelseslivet som f.eks. præstationsangst, balance mellem studie og fritid, eksamensnervøsitet, stressbelastningsreaktion, relation til forældre, ensomhed, identitetsforvirring og kærestesorg.  

Jeg har i tillæg hertil en særlig viden om unge og voksne med ADHD, og har erfaring med behandling af de udfordringer, som det kan give i livet.  Jeg tilbyder derfor samtaler til mennesker, som har fået ADHD diagnosen, er pårørende til personer med ADHD eller som har en mistanke om, at de måske har diagnosen.

Sarah Sofie Hansen Psykologerne i Slotsmøllen

Værdier

I mit arbejde som psykolog lægger jeg vægt på, at du i en svær tid ikke står alene med dine problemer. Det er derfor vigtigt for mig, at du i vores samtaler kan føle dig tryg og tale om lige præcis det, som fylder noget hos dig. Jeg vil derfor ofte starte sessionen med at stille dig spørgsmålet: “Hvad er vigtigst vi får talt om i dag?” Jeg er optaget af, at samtalerne skaber bevægelse, så du kommer tættere på dine værdier og det liv, du gerne vil leve, og at du får blik for hvilke strategier, som kan hjælpe dig nu og her, men også fremadrettet.

Tilgang

Nogle mennesker kommer til samtaler for at forebygge, andre starter i forløb for at arbejde med problemstillinger, der har fyldt længe. Min tilgang vil altid afhænge af det enkelte menneske og den problematik, jeg møder. Jeg vil være lyttende, men også stille dig spørgsmål. Ofte er mine spørgsmål inspireret fra narrativ terapi, som handler om at undersøge de fortællinger, mennesker har til rådighed, og hvordan disse fortællinger har effekter i menneskers liv.  

Mine samtaler med personer med ADHD vil ofte tage sit udgangspunkt i lige præcis din ADHD. Vi skal sammen finde ud af, hvordan din ADHD ser ud, og hvordan du kan skabe strategier, som passer lige netop for dig og dit liv. Her vil jeg kunne være behjælpelig med konkrete redskaber til din hverdag, for eksempel i forhold til struktur, overblik, motivation og stress.

Erfaringer

Jeg har 12 års erfaring med terapeutiske samtaler med unge og voksne, både i kommunalt og privat regi.  De seneste 9 år har jeg specialiseret mig i samtaler med unge og voksne på uddannelser, først på gymnasieniveau og sidenhen på videregående uddannelser i mit job hos Studenterrådgivningen i København. Her har jeg haft gruppeforløb, online-rådgivning og haft samtaler med studerende, som havde brug for hjælp til at gennemføre studiet og/eller komme i bedre psykologisk trivsel.

Jeg har været frivillig i en pårørendegruppe i OCD-foreningen, på Rigshospitalets Ronald McDonaldhus og Røde Kors’ kvindeherberg i København.

Privat har jeg en kæreste og 4 børn i alderen 3-18 år. 

Efteruddannelse

Et kort relevant uddrag af mine kurser:

Master Class i familieterapeutiske samtaler v. Sofie Münster

Narrativ samtalepraksis v. Anette Holmgren, DISPUK

Uddannelse i Dialetisk adfærdsterapi v. Casper Aaen.

Diamantforløbet – uddannelse i at tilrette gruppeforløb i vredeshåndtering v. Rødovre Kommune.

Workshop in Prologed Exposure Therapy. v. Edna Foa

’Jeg kan’ metoden v. Ben Furman

Advanced intensive training in Feedback Informed Treatment (FIT) v. Scott D. Miller og Susanne Bargmann

Training of Trainers (FIT) v. Scott D. Miller og Susanne Bargmann