Børnepsykolog

Børns adfærd fortæller os noget. Det er vores opgave at forstå hvad det er.

Hos Psykologerne i Slotsmøllen ved vi, at du som forælder er den, som kender dit barn bedst. Vi starter derfor altid et samtaleforløb med en samtale, hvor kun forældrene er med. På denne måde sikrer vi os, at vi har et rum, hvor du får mulighed for at dele alle dine tanker om dit barn og den adfærd, du reagerer på, og psykologen kan stille alle de voksen-spørgsmål, som der er brug for, forud for mødet med dit barn.

En børnepsykolog kan hjælpe, hvis dit barn mistrives. Mistrivsel hos børn kan komme til udtryk på en mangfoldighed af måder. Nogle børn bliver udadreagerende og vrede, trodser de voksnes anvisninger eller opgiver at følge dem. Andre bliver indelukkede og mutte, trækker sig fra sociale sammenhænge og går i et med væggen. Nogle har tydelige psykiske symptomer så som tristhed, angst eller mareridt. Andre udviser fysiske symptomer såsom ondt i maven, hovedpine eller svært ved at sove.

Som forælder er det smertefuldt at se sit barn mistrives. Mistrivslen opleves ikke kun af barnet selv, men påvirker også de nære relationer. Som voksen kan man både føle sig både frustreret, magtesløs, skyldig og ked af det.

Pige tegner i en farvebog

Hvorfor mistrives et barn?

Der kan være mange årsager til at et barn mistrives – det kan f.eks. skyldes tristhed, angst, mobning, forældres skilsmisse, ensomhed, dødsfald eller traumatiske hændelser. Det kan også skyldes at barnet som udgangspunkt er lidt anderledes end børn er flest og oplever og bearbejder verden anderledes. Det kan være et barn med ADHD, autisme, høj begavelse eller noget helt fjerde, som bevirker, at barnets behov er anderledes end dets jævnaldrende.

Uanset årsagen, så er det vigtigt, at der bliver lyttet til barnet. Børns adfærd giver altid mening, når vi forstår, hvordan verden ser ud gennem deres øjne. Den adfærd som bekymrer os, er barnets måde at fortælle os noget. Og sammen med barnet kan vi blive nysgerrige på, hvad det er. Når vi forstår barnet, kan vi hjælpe barnet.

Ofte er det ikke muligt at pege på én enkelt faktor som er årsag til mistrivslen og ofte er det heller ikke det væsentlige. Det vigtigste er at barnet oplever sig lyttet til og forstået og vi i fællesskab får skabt en positiv forandring. Det er vigtigt at holde for øje, at barnet ikke er et problem, men viser et problem. Derfor er vi også meget opmærksomme på, hvornår en udfordring ikke kan løses gennem psykologsamtaler alene, men kræver inddragelse af f.eks. PPR, psykiatri eller skole. I disse tilfælde støtter vi jer i at komme godt videre på bedste vis.

Det er vigtigt for os at barnet er trygt og godt tilpas ved at være her. Vi lægger vægt på, at her er uformelt og hyggeligt og gør os stor umage med at tale med barnet på dets eget niveau og at tale ind i de tanker og metaforer, som barnet selv kommer med.

børnepsykolog

Et tilpasset forløb med en børnepsykolog

I løbet af terapien vil det ofte veksle imellem at barnet er alene i samtalen og at en eller flere forældre er med. Vi ser på dig og dit barn og tilpasser forløbet til jeres behov.

Som børnepsykolog er det vores vigtigste opgave, at når terapien en dag afsluttes, så lever forandringen videre uden for terapirummet. Derfor vil du, som forælder opleve, at blive medinddraget i dit barns terapiforløb. Du er den vigtigste voksne i dit barns liv og det skal du vedblive at være. Målet er derfor, at når vi afslutter forløbet, så er I sammen klædt på til at klare skærene, hvis I skulle løbe ind i lignende udfordringer på et senere tidspunkt.

Hvad er en børnepsykolog?

En børnepsykolog er en psykolog, der har specialiseret sig i at arbejde med børn og unge. Børnepsykologer har en grundig viden om børns udvikling og kan hjælpe børn med en bred vifte af problemer og udfordringer.

Børnepsykologer kan hjælpe børn med at tackle problemer såsom sociale problemer, følelsesmæssige udfordringer, problemer i skolen eller vanskeligheder med at tilpasse sig forandringer i livet. De kan også hjælpe børn, der har været udsat for traumer, såsom vold eller overgreb, eller børn, der lider af mentale lidelser som f.eks. angst eller depression.

Børnepsykolog

Normale problemer i barndommen

Barndommen er en tid med mange udfordringer og oplevelser. Det er helt normalt for børn at støde på visse problemer under deres opvækst. Her er nogle eksempler på almindelige udfordringer, som børn og forældre kan opleve:

Skolepres og præstationsangst
Det er ikke ualmindeligt for børn at opleve pres i skolen, de går fra institutioner eller hjemmet til at opleve en masse krav der naturligt stilles i skolen. Nogle børn kan udvikle præstationsangst, eller følelser af at de ikke slår til. Hvilket alvorligt kan påvirke deres selvværd og selvtillid på længere sigt. Under koordineret samarbejde kan det derfor anbefales at sætte kravene ned i en periode for senere at bygge dem mere hensigtsmæssigt op, når familien og omgivelserne i er bedre klædt på. Vi kan endvidere hjælpe børn med at lære mestringsteknikker til at håndtere skolepresset.

Venskabs Problemer og social isolation
Børn kan støde på udfordringer i deres sociale interaktioner og opleve venskabsproblemer. Nogle børn kan føle sig ensomme eller isolerede. Vi arbejder med børn for at styrke deres sociale færdigheder og hjælpe dem med at opbygge sunde relationer.

Adfærdsudfordringer og grænsetestning
I løbet af opvæksten tester børn grænser og udforsker deres omgivelser. Dette kan nogle gange føre til adfærdsudfordringer og konflikter i hjemmet eller skolen. Vores børnepsykologer kan arbejde med børn og forældre for at udvikle effektive strategier til at håndtere disse situationer.

Det kan kræve professionel hjælp

Selvom mange børn oplever normale udfordringer i barndommen, er der situationer, hvor professionel hjælp kan være nødvendig for at sikre barnets trivsel og udvikling. Her er nogle eksempler på forhold, der kan kræve professionel intervention:

Alvorlige adfærdsproblemer
Hvis dit barn udviser vedvarende og alvorlige adfærdsproblemer, såsom aggressivitet, destruktion eller stærk tilbagetrækning, kan det være et tegn på et underliggende problem. Vores børnepsykologer kan evaluere og arbejde med barnet for at identificere årsagerne og implementere passende behandlingsplaner.

Depression eller angstlidelser
Nogle børn kan opleve symptomer på depression eller angst, herunder vedvarende tristhed, bekymring eller søvnforstyrrelser. Det er vigtigt at søge professionel hjælp for at evaluere og behandle disse tilstande for at hjælpe barnet med at genvinde trivsel.

Traumatiske oplevelser eller misbrug
Børn, der har været udsat for traumatiske oplevelser, eller dem, der har været ofre for misbrug eller forsømmelse, kræver særlig opmærksomhed og støtte. Foruden samtaleterapi har vi i Psykologerne i Slotsmøllen også et utroligt effektivt redskab som hedder EMDR terapi, der kan afhjælpe selv voldsomme traumatiske oplevelser.

Mette Skovgaard Psykologerne i Slotsmøllen

Vælg den rigtige Børnepsykolog i Hillerød

At vælge den rigtige børnepsykolog er afgørende for at sikre, at dit barn får den bedst mulige støtte og behandling. Hillerød og det omkringliggende område har flere børnepsykologer at vælge imellem, men her er nogle grunde til, hvorfor børnepsykologerne i Psykologerne i Slotsmøllen, kan være den rigtige løsning for dig og dit barn:

  • Erfarne og specialiserede børnepsykologer: Vores team består af Morten, Mette, Signe og Noomi. Hver af dem har en unik tilgang og ekspertise, men de deler alle en fælles forpligtelse til at hjælpe børn med at opnå deres fulde potentiale og trives mentalt og følelsesmæssigt
  • Individuel tilgang: Vi forstår, at hvert barn er unikt. Vores tilgang til behandling er skræddersyet til barnets individuelle behov og udfordringer.
  • Empati og forståelse: Vi er her for at skabe et trygt og støttende miljø for børn og deres familier. Vi tror på at skabe et rum, hvor børn kan udtrykke sig frit og føle sig hørt og forstået.
  • Tillid og fortrolighed: Vi værdsætter tilliden, som vores klienter giver os. Vores praksis er baseret på fortrolighed, og vi arbejder hårdt for at skabe et sikkert og pålideligt miljø for alle vores klienter.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

En børnepsykolog har børn i fokus, men arbejder ofte også med forældrene, som har ansvaret for barnet og indtænker andre relationer som barnet møder eller savner i sin dagligdag. Som børnepsykolog kigger vi derfor på relationerne og til andre tider dykker vi dybt ned i de komplekse processer, der påvirker børns mentale, følelsesmæssige og sociale udvikling. Vi anvender en blanding af samtaleterapi, leg og observationsmetoder for at komme tættere på barnets verden. Gennem disse teknikker kan børnepsykologer identificere og adressere specifikke udfordringer, som barnet kan opleve, hvad enten det er følelsesmæssige vanskeligheder, adfærdsproblemer eller sociale dilemmaer. Ved at arbejde tæt sammen med børn, deres familier og andre professionelle, sikrer børnepsykologer, at hvert barn får den støtte, de behøver.

Børnepsykologer er eksperter i at støtte børn gennem mange aspekter af deres udvikling. Udover at hjælpe børn med hverdagens stress og bekymringer, kan vi også bistå i situationer med adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder eller emotionelle forstyrrelser. Som børnepsykologer kan vi også vejlede familier, når der opstår sociale dilemmaer, skoleskift, mobning eller traumatiske begivenheder i barnets liv. Uanset om det er at give redskaber til at klare daglige udfordringer, eller dybere terapeutisk arbejde for alvorlige psykologiske spørgsmål, er en børnepsykolog uddannet til at hjælpe barnet og dets familie med at finde en vej frem.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Noomi Katz-Kolberg Psykologerne i Slotsmøllen
Noomi Katz-Kolberg

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Mandag og Fredag

Mette Skovgaard Psykologerne i Slotsmøllen
Mette Skovgaard

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, OnsdagTorsdag og Fredag

Morten Carlsen Psykologerne i Slotsmøllen
Morten Carlsen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Signe Verup Psykologerne i Slotmøllen
Signe Verup

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Onsdag, Torsdag og Fredag