Børnepsykolog

Børns adfærd fortæller os noget. Det er vores opgave at forstå hvad det er.

En børnepsykolog kan hjælpe, hvis dit barn mistrives. Mistrivsel hos børn kan komme til udtryk på en mangfoldighed af måder. Nogle børn bliver udadreagerende og vrede, trodser de voksnes anvisninger eller opgiver at følge dem. Andre bliver indelukkede og mutte, trækker sig fra sociale sammenhænge og går i et med væggen. Nogle har tydelige psykiske symptomer så som tristhed, angst eller mareridt. Andre udviser fysiske symptomer såsom ondt i maven, hovedpine eller svært ved at sove.

Som forælder er det smertefuldt at se sit barn mistrives. Mistrivslen opleves ikke kun af barnet selv, men påvirker også de nære relationer. Som voksen kan man både føle sig både frustreret, magtesløs, skyldig og ked af det.

Pige tegner i en farvebog

Hvorfor mistrives et barn?

Der kan være mange årsager til at et barn mistrives – det kan f.eks. skyldes tristhed, angst, mobning, forældres skilsmisse, ensomhed, dødsfald eller traumatiske hændelser. Det kan også skyldes at barnet som udgangspunkt er lidt anderledes end børn er flest og oplever og bearbejder verden anderledes. Det kan være et barn med ADHD, autisme, høj begavelse eller noget helt fjerde, som bevirker, at barnets behov er anderledes end dets jævnaldrende.

Uanset årsagen, så er det vigtigt, at der bliver lyttet til barnet. Børns adfærd giver altid mening, når vi forstår, hvordan verden ser ud gennem deres øjne. Den adfærd som bekymrer os, er barnets måde at fortælle os noget. Og sammen med barnet kan vi blive nysgerrige på, hvad det er. Når vi forstår barnet, kan vi hjælpe barnet.

Ofte er det ikke muligt at pege på én enkelt faktor som er årsag til mistrivslen og ofte er det heller ikke det væsentlige. Det vigtigste er at barnet oplever sig lyttet til og forstået og vi i fællesskab får skabt en positiv forandring. Det er vigtigt at holde for øje, at barnet ikke er et problem, men viser et problem. Derfor er vi også meget opmærksomme på, hvornår en udfordring ikke kan løses gennem psykologsamtaler alene, men kræver inddragelse af f.eks. PPR, psykiatri eller skole. I disse tilfælde støtter vi jer i at komme godt videre på bedste vis.

Det er vigtigt for os at barnet er trygt og godt tilpas ved at være her. Vi lægger vægt på, at her er uformelt og hyggeligt og gør os stor umage med at tale med barnet på dets eget niveau og at tale ind i de tanker og metaforer, som barnet selv kommer med.

børnepsykolog

Et tilpasset forløb med en børnepsykolog

I løbet af terapien vil det ofte veksle imellem at barnet er alene i samtalen og at en eller flere forældre er med. Vi ser på dig og dit barn og tilpasser forløbet til jeres behov.

Som børnepsykolog er det vores vigtigste opgave, at når terapien en dag afsluttes, så lever forandringen videre uden for terapirummet. Derfor vil du, som forælder opleve, at blive medinddraget i dit barns terapiforløb. Du er den vigtigste voksne i dit barns liv og det skal du vedblive at være. Målet er derfor, at når vi afslutter forløbet, så er I sammen klædt på til at klare skærene, hvis I skulle løbe ind i lignende udfordringer på et senere tidspunkt.

Hvad er en børnepsykolog?

En børnepsykolog er en psykolog, der har specialiseret sig i at arbejde med børn og unge. Børnepsykologer har en grundig viden om børns udvikling og kan hjælpe børn med en bred vifte af problemer og udfordringer.

Børnepsykologer kan hjælpe børn med at tackle problemer såsom sociale problemer, følelsesmæssige udfordringer, problemer i skolen eller vanskeligheder med at tilpasse sig forandringer i livet. De kan også hjælpe børn, der har været udsat for traumer, såsom vold eller overgreb, eller børn, der lider af mentale lidelser som f.eks. angst eller depression.

Børnepsykolog

Vi er klar til at hjælpe dig.