Behandling af depression

Føles alt ligegyldigt?

Hvis du lider af en depression, har du oplevelsen af, at alt føles ligegyldigt og overskuddet er lig nul.

Du føler dig nedtrykt og opgivende, føler at alt er tungt og energiniveauet er i bund og du vil helst bare være i fred. Du kan have nedsat appetit og sexlyst samt søvnforstyrrelser. Det kan være svært at finde mening med noget, og måske har du oplevelsen af, at det er hårdt at fortsætte livet.

Psykolog Morten Carlsen

Har du en depression?

En depression er noget, der rammer mange mennesker. Det påvirker en person både følelsesmæssigt, kropsligt, kognitivt og adfærdsmæssigt.

De typiske tegn på depression er nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, selvbebrejdelser, nedsat energi, skyldfølelse, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, tanker omkring selvmord og ændringer i appetit og vægt.

De fleste kender til de nævnte symptomer, uden at man nødvendigvis vil kategorisere dem som depressive. Har man en depression, er symptomerne altomfattende til stede hele tiden. Hvis man derimod har en periode med svingende humør og svingende hukommelse, er der således ikke tale om en depression.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af ovenstående punkter, er vi de rette til at hjælpe dig, så du kan blive depressionen kvit og kan komme tilbage til det liv, du ønsker dig.

Forskellen på typer og grader af depression

En depression kan vise sig på mange forskellige måder. Særligt er der to typer, der skiller sig ud. Den melankolske depression er præget af en konstant hæmning af tanker, følelser og bevægelser og af manglende søvn og appetit. Den atypiske depression er på mange måder det modsatte med svingende følelser, overfølsomhed overfor påvirkninger fra omgivelserne og øget appetit og søvn.

Depressioner findes i forskellige sværhedsgrader fra let til moderat depression og svær depression. Depression kan komme som en enkelt depression, som tilbagevendende eller blive kronisk.

Let depression

Har man en let depression, er man som regel i stand til at fortsætte den normale hverdag med arbejde og fritidsaktiviteter, men med nedsat livskvalitet. Den føles pinefuldt for den, der er ramt. Og sommetider går al energi til arbejdet, hvor energien til noget derhjemme er begrænset.

Moderat depression

Er man deprimeret med moderat depression, har man typisk svært ved at fungere på jobbet, i familien og i fritiden. Moderat deprimerede har flere symptomer end deprimerede med let depression. Mange har problemer med at sove og vågner for eksempel flere gange om natten og meget tidligt om morgenen.

Svær depression

Har man en svær depression, kan man ikke få hverdagen til at fungere. Hverken på arbejdet, i familien eller i fritiden. Mange har tanker omkring selvmord. Ved svære depressioner opstår der sommetider også psykotiske symptomer. Dette kan være i form af vrangforestillinger eller hallucinationer. En vrangforestilling kan for eksempel være en forestilling om, at man er skyld i en ulykke eller lignende. En hallucination kan være, at man hører stemmer, der opfordrer til selvmord eller til at gøre bestemte ting.

Årsager til depression

Depression skyldes ikke kun en enkelt årsag. Depression udvikler sig på baggrund af et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Meget tyder på, at depressioner opstår i et komplekst samspil mellem vores medfødte biologi og genetik, vores tidligere oplevelser og opvækst samt belastende og stressende begivenheder her og nu. Nogle former for medicin og stoffer kan også fremkalde en depression. Det samme kan fysiske sygdomme.

Arvelighed

Depression er i en vis grad arvelig. Er der depression i familien, er der større risiko for selv at udvikle en depression. Men der skal andre faktorer end arvelighed til, før man udvikler en depression. Som for eksempel stress og belastninger.

Sårbarhed

Psykologisk sårbarhed øger også risikoen for at udvikle en depression. For eksempel kan en utryg barndom gøre os mere sårbare over for at udvikle en depression senere hen.

Bekymret personlighed

Har man tendens til at bekymre sig meget, kan man være mere modtagelig for at få en depression.

Stress

Er man biologisk eller psykologisk disponerede for depression, kan stress og belastninger i nutiden udløse depressionen. Belastninger kan fx være dødsfald i familien, skilsmisse eller arbejdsløshed.

Tidligere depressioner

Har man først haft en depression, vender den ofte tilbage, fordi man bliver mere og mere følsom over for at udvikle en ny depression.

Socialt udsat

Depression diskriminerer ikke på alder, køn eller etnicitet. Det kan ramme alle mennesker. Dog viser undersøgelser, at socialt udsatte mennesker ofte har tendens til at få en depression.

Traumer i barndommen

Har man oplevet overgreb, svigt eller manglende omsorg, kan dette resultere i, at man får en depression senere i livet. Har man i sin barndom oplevet gentagne skuffelser, meget kritik eller mangel på kærlighed, kan det også medføre en depression senere i livet. En depression kan blive fremprovokeret, hvis man eksempelvis oplever endnu en skuffelse eller lignende i sit voksne liv.

Voldsomme oplevelser i livet

Det sker, at man i sit liv oplever noget, som vender alt på hovedet. Sådan en oplevelse kan forårsage depression. Det kan være en voldsom skilsmisse, en uønsket flytning, fyring fra jobbet eller dødsfald blandt de nærmeste. Det kan være en pensionering eller en barsel, som ikke rigtig lever op til forventningerne.

Fysiske sygdomme

Fysisk sygdom kan aktivere biologiske processer, der medfører psykiske symptomer, herunder depression. Får man medicin for en sygdom, kan en af bivirkningerne være depression. Depression er for eksempel en bivirkning ved både betablokkere og binyrebarkhormon.

Risikofaktorer for udvikling af depression

 • Mistrivsel i familien, i parforholdet, med venner eller på jobbet
 • Sensitiv, følsom og nervøs personlighed
 • Svigt i barndommen som fx: manglende omsorg eller misbrug
 • Dårlige levevilkår, lavt uddannelsesniveau, social udsathed
 • Traumatiske oplevelser: at være offer for vold, overgreb eller mobning, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien eller en ulykke
 • Akut krise og sorg
 • Separation eller skilsmisse
 • Mangel på nære relationer og fortrolighed med andre
 • Langvarig eller alvorlig fysisk sygdom
 • Psykiske sygdomme som fx: angst, psykose eller misbrug
 • Graviditet og fødsel
 • Hormonelle forandringer
 • Depression blandt pårørende
 • Angst for ikke at slå til eller underpræstere

Symptomer på depression

Symptomer på depression kan variere fra mild til moderat til svær grad, og kan blandt andet inkludere nogle af følgende punkter:

 • Dårlig samvittighed
 • Dårligere hukommelse
 • Manglende glæde og lyst
 • En følelse af at være til besvær
 • En følelse af at være uduelig
 • Håbløshed
 • Indre uro og restløshed
 • Koncentrationsbesvær og tankemylder
 • Manglende energi
 • Meningsløshed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Nedtrykthed
 • Negative tanker og følelser omkring sig selv
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Tanker om død og selvmord
 • Tristhed
 • Træthed
 • Ugidelighed
 • Ændringer i appetit eller vægt

Behandling af depression hos psykolog

Behandling af depression hos en psykolog indebærer som regel, at symptomerne forstås i en meningsfuld sammenhæng med ens liv.
Ofte er der et mønster i den måde, vi indgår i relationer til andre på, som kan være præget af fortidige relationer. Sådanne mønstre kan vise sig ikke længere at være hensigtsmæssige, hvilket kan være med til at hæmme eller forhindre en udvikling.

I vores klinik hjælper vi mange mennesker med at leve et godt og aktivt liv på trods af depressionen. Vi begynder behandlingen med en grundig samtale. Sammen gennemgår vi din problemstilling, og dine ønsker til behandlingsforløbet. Vi lægger en plan for det videre forløb, som kan give dig styrke til at leve det liv, som du gerne vil.

Som en del af behandling for depression hos os er det vigtigt, at vi får afklaret, hvad der er kernen til dine psykiske udfordringer. Dette er afgørende for at kunne finde den behandlingsmetode, som kan bidrage dig med den bedste effekt. Dette kræver en specialviden, som vi har her i klinikken.

Hvad får du ud af depressionsbehandling hos psykolog?

Psykologisk terapi kan give dig mulighed for at opleve, at der er en vej ud af depressionen. Du vil genfinde følelsen af, at du har indflydelse på dit liv, hvormed du vil mærke, at håbløsheden letter, og meningen med din tilværelse vender tilbage eller etableres. I terapien vil vi arbejde med dine aktuelle depressive symptomer, årsagerne til at depressionen opstod og de faktorer, der vedligeholder den. Gennem et systematisk forløb vil du lære nogle redskaber, som du kan bruge fremadrettet, hvis du oplever depressionen, vender tilbage.

Terapi hos psykolog formindsker ubehag og varigheden af en depression, samt forhindrer nye depressionsperioder. Det er vigtigt at finde årsagerne til depressionen eller på anden vis sørge for at helbrede den til bunds. Kun terapi kan effektivt fjerne roden til depression og forebygge, at en ny depression melder sin ankomst. Ved succesrig psykologbehandling får du en så god forståelse for egne mønstre, at depressionen ikke vender tilbage eller at du kan tage den i opløbet.

Gennem samtaler hjælper vi dig med at forstå problemet i dybden, for dermed at skabe nye måder at bearbejde den tidligere oplevede fastlåshed.

Psykolog Signe Verup

Har du brug for hjælp mod depression?

Har du en depression, er det vigtigt, at du finder mod og energi til at ændre de ting, som kan være med til at fremkalde eller forværre depressionen. I et behandlingsforløb hos os vil der derfor blive lagt vægt på at forstå depressionen som en tilstand, du eventuelt vil kunne ændre på ved livsstilsændringer.
Det kan være, at du skal ændre kost, motion, søvnrytme, stressfaktorer, socialt samvær eller misbrug. Ofte er en kombination af medicin, samtaleterapi og ændring af livsstilsfaktorer den mest effektive behandling.

Har du lyst til at få en samtale med en professionel psykolog, der har stor interesse og erfaring med behandling af depression? Så tøv ikke med at kontakte os.
Det første og vigtigste skridt på vejen mod behandling af depression er, at du formår at række ud og bede om professionel hjælp. Så du er allerede godt på vej til at slippe fri fra din depression.