Misbrug og afhængighed

Psykolog Signe Verup og whiteboard

Hvad er et misbrug?

Misbrug refererer ofte til skadelig eller overdreven brug af stoffer som alkohol eller narkotika, men det kan også være anvendelsen af enhver aktivitet, adfærd eller substans på en måde, der er skadelig for individet eller andre.

Hvad er afhængighed?

Afhængighed refererer til en tilstand, hvor en person er afhængig af en bestemt substans, adfærd eller aktivitet. Denne afhængighed kan være fysisk, psykologisk eller begge dele, og det kan være skadeligt for individets fysiske, mentale og sociale velbefindende.

Er du afhængig?

Ifølge sundhedsstyrelsen er du afhængig, hvis du har oplevet mindst 3 ud af disse 6 ting i mindst én måned eller flere gange indenfor det seneste år:

 • du oplever stærk lyst og trang til rusmidlet (på engelsk “craving”)
 • du har svækket evne til at styre dit indtag/adfærd (kontroltab) og til at standse eller nedsætte forbruget (du siger måske “jeg skal bare have ét glas vin, ét spil, 1 minut mere”… men ender med meget mere)
 • du udvikler tolerans (dvs. du kan “tåle” mere og må have mere, før du mærker effekt)
 • Rusmidlet har en dominerende rolle i dit liv og prioriteres over andre ting (dine tanker kredser om det, du bruger mere og mere tid på det, mens andre ting og mennesker bliver mindre vigtige)
 • du bliver ved trods bedrevidende – altså selvom du ved at der er negative konsekvenser og at du burde stoppe
 • du oplever abstinenser, når du ikke benytter rusmidlet (f.eks. sveder, ryster, mærker uro og frustration), og fortsætter derfor for at undgå eller ophæve abstinenser

Forskellen mellem afhængighed og misbrug

Misbrug og afhængighed kommer i mange former. Ofte tænkes der kun på alkohol og narkotiske stoffer, men mange ting kan fungere som lignende rusmidler for os. Man skelner derfor imellem kemiske stoffer og processtoffer:

 • Kemiske Stoffer: påvirker direkte vores hjernes kemi og funktionsevne. Disse stoffer inkluderer alkohol, illegale stoffer som f.eks. kokain, hash og ecstasy samt receptpligtige lægemidler, der kan misbruges, såsom benzodiazepiner og opioider. Kemiske stoffer har potentialet til at ændre vores følelser og adfærd og tankemæssige funktioner ved at påvirke hjernens kommunikationssystem direkte.
 • Processtoffer: henviser til aktiviteter, der kan skabe afhængighed og have en indvirkning på vores mentale og følelsesmæssige velbefindende. Disse omfatter bl.a. spil, sociale medier, sex, arbejde, shopping og træning. I spiseforstyrrelser kan denne form for misbrug/afhængighed også ses.  Processtoffer involverer en adfærdsmæssig proces snarere end brug af et kemisk stof. De kan udløse belønningscentre i hjernen og skabe en følelse af tilfredsstillelse og tilfredshed.

Uanset i hvilken form er det typisk en langsomt udviklende lidelse som starter i det små, hvor et almindeligt brug fører til overforbrug/misbrug (skadelig brug) og derefter udvikler sig videre til afhængighed. Har man et misbrug vil man altid være i farezonen for afhængighed.

Fakta om misbrug og afhængighed

”Det skønnes at 580.000 mennesker i Danmark drikker så meget, at det betegnes som skadeligt. 140.000 personer har udviklet en egentlig afhængighed.

Det skønnes at 500.000 voksne danskere kan betegnes som spilafhængige”

Det anslås at mindst 40.000 har en dobbeltdiagnose, dvs. både en diagnosticeret psykisk lidelse (f.eks. angst, depression og skizofreni) og et misbrug/afhængighed. Dog er der et stort mørketal og der formodes derfor at være langt  flere tilfælde.

Stands op hvis du genkender nogle af tegnene

Selvom du ikke har udviklet en afhængighed, kan dit forhold til det, som fungerer som dit rusmiddel, godt være problematisk og være på vej i den gale retning.

Ofte er det dine nærmeste, som først lægger mærke til, at det er begyndt at fylde for meget og din adfærd er begyndt at ændre sig. Der kan gå flere år, før du selv kan se det. Det er derfor vigtigt at lytte efter, hvis dine nære udtrykker bekymring for dit forbrug.

Der er mange årsager til at udvikling af misbrug/afhængighed. Ofte er et overforbrug af enten kemisk eller processtof udløst af en eller flere af følgende faktorer:

 • Du har det, vi populært kunne kalde for et “afhængighedsgen” (der er afhængighed i din familie så der er en genetisk sårbarhed overfor lettere udvikling af afhængighed)
 • Du har erstattet et rusmiddel med et andet – f.eks. at stoppe med at tage amfetamin og i stedet begynde at træne overdrevet meget.
 • Du har lært det i sociale lag og miljøer du kommer i. Det kan f.eks. være, at du har lært i dit barndomshjem, skole, arbejde, at alkohol hører med til enhver hyggelig anledning og betragtes som den sociale lim.
 • Du har brugt f.eks. hash, spil, shopping eller træning til at slappe af på, dulme de svære følelser og glemme hverdagens problemer – altså en slags “selvmedicinering”

Ofte er det psykiske mekanismer som i sidste ende fører til en fysisk afhængighed. Det handler altså ikke kun om, hvor meget du indtager/gør, men også hvorfor og hvordan du gør det.

Konsekvenser af misbrug/afhængighed – både for den enkelte men også for de pårørende:

 • Fysisk
 • Psykisk
 • Mentalt
 • Socialt
 • Økonomisk
 • Relationelt
 • Værdimæssigt
 • Viljemæssigt

Læs evt. mere i fanen om pårørende

Tag kontrollen tilbage fra dit misbrug eller afhængighed

Afhængighed er aldrig noget, du udvikler med vilje og det handler ikke om bare at tage sig sammen, men jo før du bliver bevidst om og erkender at du er på vej i den gale retning, des bedre.

Uanset om man kæmper med kemiske stoffer eller processtoffer, er det vigtigt at søge professionel hjælp. I Danmark er det gratis at få hjælp til at stoppe med brug af kemiske stoffer. Flere steder er også begyndt at være opmærksom på behandling af processtoffer. Men at stoppe er ikke altid nok. Især hvis rusmidlet fungerer som en form for selvmedicinering kan det være vigtigt, at du ikke blot får hjælp til at stoppe indtag/adfærd, men også får hjælp til at bearbejde de følelser som dukker frem, når der ikke længere er noget til at sløre eller dæmpe dem. Du er nødt til at få strategier til at håndtere de ting, som du før håndterede med dit rusmiddel. Det kan være svært at indrømme, at du har mistet kontrollen over dit indtag/adfærd. Måske skammer du dig eller føler skyld over at være endt her.

Hos Psykologerne i Slotsmøllen er ingen problemer forkerte. Vi ved, at alle mennesker gør det, som giver mening for dem på et givent tidspunkt. På et tidspunkt har rusmidlet måske virket som en god og hjælpsom måde at håndtere svære ting. Nu er det blevet et problem i sig selv. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Sammen kan vi blive nysgerrige på, hvilken funktion det har fået for dig – og hvordan vi kan finde nye strategier som passer bedre til det liv du gerne vil leve.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Pernille Ryttersgaard Psykologerne i Slotsmøllen
Pernille Ryttersgaard

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Signe Verup Psykologerne i Slotmøllen
Signe Verup

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Onsdag, Torsdag og Fredag