Morten Carlsen

Om Morten

Jeg hjælper klienter med mange forskellige problemstillinger. Det kan være både i arbejdslivet og privat. Jeg har samtaler med ledere, medarbejdere, grupper, par, samt unge og børn.

Jeg arbejder med alle dele af livet, som rammer eller udfordrer os. Oftest er det stress, angst og depression, som kan skyldes afskedigelser, svigt, sygdom og død, eller når livet kræver, at vi skal leve op til vores bedste udgave af os selv, på arbejdet/studiet, i familien/den brudte familie, i venskabs- og parforhold og meget mere. Det er disse komplicerede forhold, vi nogle gange kan have svært ved at håndtere selv, og derfor har brug for professionel hjælp til.

Værdier

Livet kan nogle gange være hårdt, og det kan være svært at se en udvej. Det er her vigtigt, at du møder en forståelse og rummelighed, men det er også vigtigt, at du ikke forbliver i det tunge længere end nødvendigt. Det er i letheden, at du få flere kreative tanker og kan se nye veje. Terapi må godt være legende let, hvis bare du føler dig mødt og forstået, og det er den balance, som jeg finder allervigtigst. På den måde bliver terapien mest effektivt, og du vil opleve den størst mulige fremgang så hurtigt som muligt.

Psykolog Morten Carlsen

Tilgang

Jeg ser et psykologforløb som et slags ”pitstop” i livet, hvor du kommer ind til nogle samtaler hos mig, og sammen vi finder nye vinkler, perspektiver og løsninger på de udfordringer, du står i. Vi vil sammen finde frem til nogle redskaber, som du kan bruge fremover i livet. Ofte er der ikke brug for mange samtaler, men jeg har også længerevarende forløb, hvor vi arbejder med mere eksistentiel og personlig udvikling.

Jeg har mange forskellige teoretiske ståsteder, så vi kan anvende den retning, som passer bedst til dig og det du står i. Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang med teoretisk ståsted i systemisk, narrativ, løsningsfokuseret, eksistentiel, kognitivt og metakognitiv forståelse.

Erfaringer

Jeg har over 30 års erfaring med at arbejde med børn, unge og voksne. De seneste 15 år har jeg også superviseret socialrådgivere, psykologer, lærere og pædagoger og andet fagligt personale i kommuner – og coachet ledere og medarbejdere i private virksomheder. Jeg har tidligere været leder, lærer og voksenunderviser.