Morten Carlsen

Om Morten

Jeg tilbyder hjælp, støtte og fremtidig udvikling inden for mange forskellige problemstillinger og temaer. Det kan være både i arbejdslivet og privat. Mine arbejdsområder går lige fra traumebehandling, stressbehandling, over familie problematikker til organisationsudvikling, supervision og individuel coahing. Mine målgrupper er børn, unge, par, (brudte) familier, ledere og medarbejdere. Jeg arbejder med alle dele af livet, som rammer eller udfordrer os. Oftest er det stress, angst og depression, som kan skyldes afskedigelser, svigt, sygdom og død, eller når livet kræver, at vi skal leve op til vores bedste udgave af os selv. Det er disse komplicerede forhold, vi nogle gange kan have svært ved at håndtere selv, og derfor har brug for professionel hjælp til.

Værdier

Livet kan nogle gange være hårdt, og det kan være svært at se en udvej. Det er her vigtigt, at du møder en forståelse og rummelighed, men det er også vigtigt, at du ikke forbliver i det tunge længere end nødvendigt. Det er i letheden, at du få flere kreative tanker og kan se nye veje. Terapi må godt være legende let, hvis bare du føler dig mødt og forstået, og det er den balance, som jeg finder allervigtigst. På den måde bliver terapien mest effektivt, og du vil opleve den størst mulige fremgang så hurtigt som muligt.

Psykolog Morten Carlsen

Tilgang

Jeg ser et psykologforløb som et slags ”pitstop” i livet, hvor du kommer ind til nogle samtaler hos mig, og sammen vi finder nye vinkler, perspektiver og løsninger på de udfordringer, du står i. Vi vil sammen finde frem til nogle redskaber, som du kan bruge fremover i livet. Ofte er der ikke brug for mange samtaler, men jeg har også længerevarende forløb, hvor vi arbejder med mere eksistentiel og personlig udvikling.

Jeg har mange forskellige teoretiske ståsteder, så vi kan anvende den retning, som passer bedst til dig og det du står i. Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang med teoretisk ståsted i systemisk, narrativ, løsningsfokuseret, eksistentiel, kognitivt og metakognitiv forståelse.

EMDR Danmark

Senest har jeg videreuddannet mig indenfor traumeområdet og tilbyder bl.a. EMDR-behandling.

Erfaringer

Jeg har over 30 års erfaring med at arbejde med børn, unge og voksne. De seneste 15 år har jeg også superviseret socialrådgivere, psykologer, lærere og pædagoger og andet fagligt personale i kommuner – og coachet ledere og medarbejdere i private virksomheder. Jeg har tidligere været leder, lærer og voksenunderviser.

Efteruddannelse:

Et relevant uddrag af mine uddannelser og kurser:

EMDR certificeret terapeut

Metakognitiv terapi fra hos Linda Burian og Pia Callesen (2014)

Psykotraumatologisk intervention for psykologer og andre behandlere

Godkendt supervisor på specialistniveau i klinisk psykologi af Dansk Psykolog Forening

Godkendt specialist i klinisk psykoterapi af Dansk Psykolog Forening

2-årig psykoterapeutisk uddannelse fra Inpraxis: (Wermer og Mortensen)

Level 1-4 i den internationale uddannelse om Narrativ terapi hos Maggie Carey

Konsulent og leder uddannelser fra Dispuk, Attractor og Inpraxis

Autoriseret af Dansk Psykolog Forening