Signe Verup

Om Signe

Med udgangspunkt i den enkelte klient tilbyder jeg behandling indenfor blandt andet traumer, depression, sorg, alkoholmisbrug, fødselsdepression, parterapi og senfølger af en opvækst med forældre med misbrug eller psykisk sygdom.

Værdier

Jeg tror på at vores handlinger og strategier altid giver mening, når vi ser på hvilke erfaringer vi har med os i bagagen. Sommetider er vi ikke helt bevidste om den bagage, vi bærer rundt på. Det kan derfor være svært at forstå, at vi løber ind i de udfordringer vi gør -og måske endda de samme udfordringer igen og igen. Ved at blive klogere på, hvad du bærer med dig og opdage, hvordan dine erfaringer former din måde at møde verden på, får du et valg. Du kan begynde at gøre noget anderledes.

Tilgang

Jeg arbejder især ud fra den psykodynamiske tilgang, som har et fokus på relationer, tilknytning og samspil med andre.

Jeg er meget optaget af, at du skal føle dig tryg i terapien. Du skal opleve dig set og hjulpet i præcis de udfordringer, du står i. Det vigtige for mig er ikke, at vi holder os indenfor en bestemt terapiretning. Det kan derfor variere, hvilke værktøjer jeg trækker op af min terapeutiske værktøjskasse – de kan f.eks være hentet fra psykodynamiske, kognitive, narrative eller mentaliseringsbaserede retninger.

EMDR Danmark

Senest har jeg videreuddannet mig indenfor traumeområdet og tilbyder bl.a. EMDR-behandling.

Erfaringer

Jeg har erfaring indenfor alkoholbehandling og dobbeltdiagnoser, børn af forældre med misbrug og psykisk sygdom, fødselsdepressioner og forebyggende parterapi. Aktuelt er jeg tilknyttet flere krisecentre og har her terapi med kvinder og børn, som har oplevet fysisk og psykisk vold i hjemmet.

Dertil har jeg knap 20 års erfaring med børn og unge -bl.a. i ungdomsklub i Københavns Nordvestkvarter og som psykolog i PPR i Hillerød Kommune med tilknytning til både skole og dagsinstitution.

Privat er jeg gift og mor til tre børn i skolealderen.

Efteruddannelse

Et kort relevant uddrag af mine kurser

Efterfødselsreaktion hos mødre og fædre v. Johanne Smith-Nielsen, Anna-Katherine Højland, Henrik Dybvaad Larsen, Helle Birkholm-Buch og Svend Aage Madsen

Specialistkursus i Psykotraumatologi v. Ask Elklit, Dorte Mølgaard Christiansen, Jesper Pihl-Thingvad, Nina Bech Hansen, Anne Vagner Jakobsen og Maria Vang

Grundtræning i EMDR terapi v. Sophie Hallin Iuel-Brockdorff

Neuroaffektiv teori og praksis v. Knud Hellborn

Mentaliseringsbaseret teori og metode v. Anne Blom Corlin

Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere -7 dages kursus i intervention og udredning samt personlighedsguidet kontakt- og behandlingsstrategi på Ringgården

Metoder i Familieorienteret Alkoholbehandling v. Frid A. Hansen