Behandling af Kompleks PTSD

Hvad er kompleks PTSD?

Kompleks posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD, eller forkortet til C-PTSD) er en nyere diagnose, der beskriver langvarige posttraumatiske problemstillinger. Denne lidelse adskiller sig fra almindelig PTSD ved at omfatte flere og mere vedvarende symptomer, som ofte har rødder i barndomstraumer som neglekt, vold, mishandling eller seksuelt misbrug.

Det er noget, der kan give dig problemer med følelsesregulering, påvirker dine evner til at have relationer til andre, og i værste fald, din opfattelse af virkeligheden.

Psykolog Mette Skovgaard lytter

Symptomer på kompleks PTSD

C-PTSD deler tre hovedsymptomdomæner med almindelig PTSD: genoplevelse af traumet, undgåelse af traumet og øget årvågenhed. Disse kan udtrykke sig som:

  1. Genoplevelse af traumet: Påtrængende minder, flashbacks og mareridt ledsaget af intense følelser.
  2. Undgåelse af traumet: Undgåelse af tanker, minder, aktiviteter eller personer, der minder om traumet.
  3. Øget årvågenhed: Overreaktioner på uventede lyde, søvnproblemer og koncentrationsbesvær.

Derudover oplever personer med C-PTSD ofte problemer med:

Problemer med følelsesregulering

Mennesker med kompleks PTSD oplever ofte svære problemer med at regulere deres følelser. Dette kan manifestere sig som intense følelsesudbrud, vanskeligheder med at berolige sig selv eller konstant følelsesmæssig uro. Nogle kan også være mere risikosøgende eller selvdestruktive i deres adfærd. Disse følelsesmæssige udfordringer kan gøre dagligdagen utrolig vanskelig og påvirke evnen til at håndtere stress og opretholde relationer.

Nedsat selvfølelse, selvtillid, selvværd, samt skamfølelse

Et andet karakteristisk symptom på C-PTSD er en markant nedsat selvfølelse. Personer med denne lidelse kan føle sig værdiløse, fortabte eller konstant skamfulde. Disse følelser er ofte direkte relateret til de traumatiske oplevelser, de har gennemgået. Skyld og fiasko kan også fylde meget i deres mentale landskab, hvilket yderligere forværrer deres selvopfattelse.

Problemer med relationer

C-PTSD påvirker også evnen til at fastholde relationer og føle nærhed til andre. Mange med denne lidelse har svært ved at stole på andre og kan føle sig isolerede. Dette kan føre til alvorlige problemer i både personlige og professionelle relationer, hvilket yderligere bidrager til deres følelse af ensomhed og fortvivlelse.

Forskellen på PTSD og kompleks PTSD

Forskellen mellem PTSD og kompleks PTSD ligger primært i omfanget og dybden af symptomerne. PTSD, eller posttraumatisk stresslidelse, opstår som følge af en eller flere traumatiske hændelser, og er kendetegnet ved genoplevelse af traumet, undgåelse af traumet og øget årvågenhed. Kompleks PTSD inkluderer disse tre hovedsymptomer, men indebærer desuden mere gennemgribende problemer med følelsesregulering, selvopfattelse og relationer til andre mennesker. Hvor PTSD ofte kan udløses af en enkeltstående traumatisk hændelse, er kompleks PTSD typisk resultatet af gentagne eller langvarige traumatiske oplevelser, især i barndommen. Dette resulterer i mere vedvarende og dybtgående psykologiske problemer.

Årsager til kompleks PTSD (C-PTSD)

Årsagerne til kompleks PTSD er komplekse og involverer både medfødte og miljømæssige faktorer. Gentagne eller langvarige traumatiske hændelser, især i barndommen, er en væsentlig risikofaktor. Derudover spiller personlighedstræk, tidligere psykiske lidelser og mangel på social støtte en rolle i udviklingen og forværringen af kompleks PTSD.

Forekomst af kompleks PTSD (C-PTSD)

Som en ny diagnose er forekomsten af C-PTSD stadig under undersøgelse. Nylige studier viser, at mellem 0,5% og 2,6% af befolkningen i Tyskland og Israel lider af lidelsen. Kvinder rammes hyppigere end mænd, hvilket også er tilfældet med almindelig PTSD.

Kompleks PTSD vs. borderline personlighedsforstyrrelse

Kompleks PTSD har flere ligheder med borderline personlighedsforstyrrelse, især hvad angår følelsesmæssig ustabilitet, lavt selvværd og relationelle problemer. Begge lidelser har ofte baggrund i traumatiske oplevelser fra barndommen. Den diagnostiske skelnen mellem kompleks PTSD og borderline personlighedsforstyrrelse er stadig under international faglig debat. Der er nemlig forskel på disse to diagnoser, som stadig bliver forsket inden for.

Behandling af kompleks PTSD

Selvom forskningen i behandling af C-PTSD stadig er i gang, viser EMDR lovende resultater. Denne behandlingsform er effektiv ved almindelig PTSD og indebærer at bearbejde traumatiske minder og udvikle mestringsstrategier.

Behandling hos PISMO

Hos PISMO har vi flere psykologer, der er specialiserede i traumer. Vores tilgang kombinerer den evidensbaserede metode, EMDR, med andre terapeutiske retninger. Vores forløb er altid skræddersyet til den enkelte patients behov. Vi tilbyder behandling i Hillerød.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om kompleks PTSD? Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig. Vi er her for at hjælpe dig med at finde den rette behandling og støtte på din vej mod bedring.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Mette Skovgaard Psykologerne i Slotsmøllen
Mette Skovgaard

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, OnsdagTorsdag og Fredag

Morten Carlsen Psykologerne i Slotsmøllen
Morten Carlsen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Signe Verup Psykologerne i Slotmøllen
Signe Verup

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Onsdag, Torsdag og Fredag