ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD står for den engelske betegnelse attention-deficit/hyperactivity disorder og kan på dansk oversættes til en forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. 

Ved ADHD er det, som vi kalder ”hjernens kognitive funktioner” udfordret. Den mentale styring af fokus og tanker samt regulering af følelser og handlinger er ikke udviklet i samme takt eller på samme måde som hos de fleste. Hjernen mangler nogle stoffer til at varetage funktioner, som får hjernens områder til at samarbejde og dermed sikre bl.a. opmærksomhed, koncentration og hukommelse.

Tegn på du måske har ADHD

Selvom kernevanskelighederne ved ADHD er forstyrrelser i opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet kan ADHD’ens udtryk kan være forskellig fra person til person. Det er meget forskelligt, hvordan den enkeltes liv er påvirket, men en række mulige tegn på ADHD kan være, at du i flere situationer har svært ved:

 • At koncentrere dig i længere tid
 • Sidde stille
 • Huske aftaler
 • Klare forandringer
 • Styre dit temperament
 • Møde til tiden
 • Tålmodighed
 • Komme op om morgenen
 • Komme i seng om aftenen
 • Falde i søvn
 • Komme i gang med en opgave
 • Blive færdig med opgaver
 • Bevare overblikket
 • Modtagere flere beskeder på én gang
 • Tage offentlig transport
 • Bevare venskaber
 • Forstå hvad der sker omkring dig
 • Vente på tur
 • Skrive, læse og regne
 • Have fornemmelse for hvor lang tid ting tager
 • at du bliver hurtig træt
 • at du hurtigt kommer til at kede dig
 • at du er følsom over for stimuli (lyde, lys)
 • at du let bliver afledt
 • at du føler dig rastløs
 • at du kan være impulsiv
 • at du har skiftet uddannelse, job eller partner rigtig mange gange
 • at du bliver hurtigt stresset

Ca. 3/4 af dem der får en ADHD-diagnose kæmper også periodevist med andre psykiske udfordringer. Disse kan være afledt af ADHD’en, og det er ofte disse udfordringer, som er grunden til, at man søger hjælp, fordi de fylder mest.

Det kan f.eks. være: Depression, angst, spiseforstyrrelse, lavt selvværd, adfærdsforstyrrelse, udfordringer med relationer, indlæringsvanskeligheder, misbrug, søvnforstyrrelser eller stressbelastningsreaktion.

ADD -“den stille ADHD”

Der findes også en form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller usynlig, og hvor det primært at opmærksomheden, der er udfordret. Denne form for ADHD kaldes for ADHD med overvejende forekomst af uopmærksomhed, også tidligere kendt som attention deficit disorder (ADD). Hos mennesker med denne form for ADHD kan hyperaktiviteten være en form for indre hyperaktivitet, som f.eks. tankemylder eller en konstant mental stressfølelse, og den er dermed ikke så synlig for andre. Derfor kaldes den også for ”den stille ADHD” og diagnosticeres ofte senere i livet, fordi familiemedlemmer, lærere og pædagoger har sværere ved at få øje på vanskelighederne.  

Som ved ADHD kan ADD se forskellig ud fra person til person og have forskellige sværhedsgrader, men en række mulige tegn på ADD kan være, at du:

 • Har en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og stimuli omkring dig
 • Ofte misser detaljer og laver “sjuskefejl” (eller at du omvendt fortaber dig i detaljer på bekostning af helheden)
 • Har en tendens til at være mentalt fraværende eller distræt ved opgaver eller kontakten til andre mennesker, f.eks. at du ”zoner” ud i samtaler.
 • Har svært ved at komme i gang med opgaver og gøremål
 • Har vanskeligheder med at organisere planlægge og skabe struktur
 • Har svært ved at fornemme tid
 • Undgår opgaver eller aktiviteter, som kræver længerevarende koncentration
 • Oplever glemsomhed i forhold til dagligdagen (aftaler, tidspunkter, vigtige ting som nøgler, telefon og pung)
 • Har svært ved at falde i søvn om aftenen, bl.a. på grund af den indre tankemæssige hyperaktivitet.
dreng kigger ud af vinduet

Den trætte hjerne

Mennesker med ADD beskriver ofte, at deres primære vanskeligheder er at være opmærksomme og koncentrerede, og dermed at opretholde et passende tempo og energiniveau i hverdagen. De beskrives ofte som ”hypo-aktive”, som er det modsatte af hyperaktive. De oplever, at det kræver meget energi at lave rutineprægede hverdagsopgaver, og at det er svært at planlægge og færdiggøre aktiviteter. De har ofte af deres omgivelser fået at vide, at de er dovne eller ligeglade, men for mennesker med ADD har trætheden ofte en anden skala og mange beskriver, at de har ”en træt hjerne”.

Sådan ser vores forløb ud, hvis du har ADHD

Som beskrevet kan ADHD komme til udtryk på mange forskellige måder, og vi tror på, at der er lige så mange ADHD’er, som der er mennesker med ADHD. Derfor vil et samtaleforløb hos os tage udgangspunkt i, at vi sammen lærer din ADHD rigtig godt at kende og får et billede af, hvordan den påvirker dig, dine relationer og dine ønsker for dit liv. Det giver et vigtigt fundament for, at vi sammen kan udvikle hensigtsmæssige strategier og redskaber, som du kan bruge til at håndtere de udfordringer, der følger med din ADHD.

Her er nogle eksempler på, hvilke områder vi f.eks. kan hjælpe med og som vi har erfaring med kan være hjælpsomt at komme omkring, når man er udfordret af sin ADHD:

 • En hverdag med mere overskud og energi
 • Overblik, struktur og rutiner
 • Stress-håndtering
 • Hvordan du kan bruge dine styrker, dit drive og kompetencer i dit studie/arbejdsliv/liv i øvrigt? 
 • Motivation og igangsætning
 • Øge selvværd og selvtillid
 • Styrkelse af relationer
 • Forståelse af hvordan en ADHD-hjerne fungerer
 • Betydningen af at få en diagnose

Hvorfor skal du vælge os til et ADHD forløb? 

Uanset om det er dig selv eller en nærtstående som er udfordret af ADHD, så er du velkommen her. Vi kan bidrage med en stor erfaring og forståelse for, hvordan ADHD kan påvirke både hverdagsliv, relationer og studie/arbejdsliv.

At få en diagnose som ADHD kan være forbundet med mange følelser, og vi ønsker at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan lære din ADHD bedre at kende, og sammen udvikle de nødvendige strategier, som du har brug for i forhold til dit liv. Vi tror på, at det er vigtigt at lave dette udviklingsarbejde sammen, da nogle strategier virker for nogen, men ikke for andre. Vi skal finde de strategier, som fungerer for netop dig.

Vi kender til ADHD-hjernens særlige og unikke kognitive profil, som kan give udfordringer i et samfund, som er indrettet efter hvordan flertallets hjerner fungerer. Og vi kender til den dobbelthed, der ofte kan være i forbindelse med at få en diagnose  – sorg og lettelse. 

Vi tilbyder forløb til dig, der…

 • Har en mistanke om, at du kunne have ADHD
 • Netop er blevet diagnosticeret og godt kunne tænke dig at blive klogere på ADHD’en.
 • Længe har vidst, at du har ADHD, men at du oplever nogle vanskeligheder i dit liv nu, og gerne vil have nogle samtaler med en psykolog, som har en særlig viden om netop denne diagnose.
 • Er pårørende til en med ADHD og ønsker at få støtte/rådgivning/vejledning i forhold til din situation. 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Jeg er klar til at hjælpe dig