Behandling af angst

Behandling af angst

Behandling af angst sker primært gennem samtale med en professionel, som giver dig teknikker til at overkomme de situationer, hvor angsten opstår.

De fleste mennesker kan slippe af med deres angst. Eller de kan få redskaber til at håndtere angsttilfælde, så angsten i mindst mulig grad påvirker deres hverdag.

Et vigtigt led i behandlingen af angst er at få ændret uhensigtsmæssige og negative tanker, som ofte er dem, der er udslagsgivende for, at angsten opstår.

Behandling af angst vil ofte tage tid, da kroppen husker de reaktionsmønstre, den plejer at have. Det kræver derfor en aktiv indsats af dig i en periode, hvor du øver og træner kroppen til at udvikle nye reaktionsmønstre på situationer, som før har ledt til angsttilfælde.

Uanset hvad, er det vigtigt, at du får professionel hjælp til behandling af din angst.

Her kan Psykologerne i Slotsmøllen hjælpe dig. Vi har en bred vifte at metoder til at hjælpe dig af med angsten. Hvis en metode ikke hjælper dig, så fortvivl ikke – så vil en af de andre metoder med stor sandsynlighed virke.

Har du angst?

Angst er blevet en folkesygdom i Danmark. Det skønnes, at 20 % af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil blive ramt af angst.

Angst har store konsekvenser for de mennesker, som bliver berørt -både den angstramte og dennes pårørende.

Heldigvis findes der i dag gode behandlingsmuligheder på området.

Læs mere om hvordan vi arbejder med angst

Dreng sidder på sofa ved psykolog

Hvad er angst

Angst er en naturlig og iboende overlevelsesmekanisme, som vi alle er født med, og som sætter i gang i situationer, hvor vi skal være klar til at kæmpe eller flygte. Det er med andre ord kroppens alarmberedskab, når der er fare på færde.

Desværre oplever mange angstramte, at denne mekanisme overreagerer, og at vi derfor oplever tilfælde uden at der faktisk er en reel fare på færde. Ofte er det vores tanker som går ind og tager overhånd, og angsten kommer til udtryk som eksempelvis tvangs- eller katastrofetanker som eskalerer og udløser fysiske angstreaktioner i kroppen.

Vi er vant til at styre udenom det som er farligt, og derfor vil mange opleve, at de ligeså stille udvikler undgåelse af de ting eller situationer, som før har udløst angst. Måske tør du ikke længere at tage bussen eller du har måske udviklet tvangshandlinger så som at vaske dine hænder konstant af frygt for bakterier.

Der er forskellige sværhedsgrader. I nogle tilfælde kan angsten have taget så meget overhånd, at det kan gå stærkt ud over livskvaliteten.

Symptomer på angst

Der findes mange former for angst, eksempelvis fobier, social angst, generaliseret angst, panikangst, tvangsprægede tanker m.v. Alle angstlidelser har forskellige kendetegn og symptomer. Symptomerne afhænger i høj grad af formen.

Nedenfor er listet en række af de mest udbredte lidelser og symptomer.

  • Panikangst – en form, der opstår pludseligt og meget voldsomt. Symptomer på denne type angst viser sig som regel ved hjertebanken, svimmelhed og vejrtrækningsproblemer. Du kan få en følelse af at verden forsvinder omkring dig, og at alt er uvirkeligt. Nogle tror, at de skal dø eller får fornemmelsen af, at de besvimer.
  • Social angst – lider du af social angst, vil symptomer være et udpræget fokus på og frygt for at komme til at ryste, svede eller rødme, når du er blandt andre folk. Og du kan blive meget usikker og nervøs for, at andre skal opdage din usikkerhed. Ofte oplever man at få kvalme, hjertebanken, begynder at ryste, svede og/eller rødme.
  • Generaliseret angst – symptomer på generaliseret angst er en konstant grundlæggende følelse af uro og ængstelse. Modsat diverse fobier, som er rettet mod en enkelt genstand eller situation, er generaliseret angst, som navnet antyder, en generel angst som ikke kan placeres i relation til noget særligt. Det medfører gerne en generel følelse af nervøsitet, spændinger, hjertebanken, uro og rysten.
  • Fobier – har du en fobi, har du en frygt overfor en enkelt ting eller situationer, eksempelvis edderkopper eller lukkede rum. Udsættes du for denne ene ting, kan du opleve symptomer som hjertebanken, åndenød eller kvælningsfornemmelser, og du kan begynde at ryste eller svede.
  • Sygdomsangst – symptomer på sygdomsangst er en tilbagevendende tanke om, at der er noget alvorligt galt med dig, at du lider af en alvorlig sygdom. Personer med sygdomsangst har gerne et overdrevet fokus på at tolke signaler fra kroppen og forestille sig at de lider af uhelbredelige sygdomme som eksempelvis kræft eller svulster.

Ved mange af angstformerne vil du typisk opleve, at de fysiske symptomer på angst forsvinder, når situationen, der udløste angst, ikke længere er der.

Dette kan have betydning:
  • Arvelige forhold – arvelige forhold synes at spille en rolle, hvor vi kan arve anlægget for at kunne udvikle angst. Særligt er det, hvis vi arver en følelsesmæssig sensitivitet, at vi kan være disponeret for at udvikle angst.
  • Barndomsrammer – vokser vi op i utrygge rammer med for store belastninger eller usikkerheder, kan det være medvirkende til at udvikle angst. Det kan også være traumatiske oplevelser så som forældres skilsmisse, stridigheder, som barnet overværer m.v. Undersøgelser tyder på, at op mod 80 % af tilfældene udvikles allerede i barndommen.
  • Perfektionisme – perfektionistiske og samvittighedsfulde mennesker har større tendens til at blive påvirket af indre konflikter og skyldfølelse, hvilket kan være udslagsgivende for at udvikle angst

Hvorfor udvikler vi angst?

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor nogle udvikler angst og andre ikke gør. Det er samme iboende forsvarsmekanisme, vi alle har i os. Dog er der en række faktorer, som spiller ind.

Det kan være svært at kortlægge, hvad der præcist har været udslagsgivende for, at vi udvikler angst. Heldigvis er det nødvendigt at kende årsagen, for at behandle angsten.

Der er god hjælp at hente til at forebygge lidelsen, og effektive værktøjer, som kan hjælpe dig til at tage kontrol over sygdommen, når den melder sig.

Lider du af en fobi og ved selv, at den stammer fra en specifik enkeltstående oplevelse, du har haft, vil vi anbefale EMDR terapi.

Det kan minde om stress

De symptomer man kan opleve ved angst, minder i mange tilfælde om stress. Det skyldes, at kæmp-flygt-frys mekanismen bliver aktiveret, som den også gør det ved stress.

Der er dog en grundlæggende stor forskel på angst og stress:

Stress er en tilstand som bliver udløst af overbelastning, mens angst er en reaktion på noget som opleves farligt. Personer med angst, vil derfor blive ramt af tilfælde i særlige situationer, som er udslagsgivende herfor. Derimod er hele nervesystemet belastet, når vi rammes af stress, og der er således tale om en mere vedvarende tilstand – især ved langvarig stress.

Somme tider kan det være svært at sætte en finger på hvad man fejler. Derfor kan du med god grund læse vores andre artikler om bl.a. sorg, krise, depression og stress.

Er du stadig i tvivl, om du skal vælge at booke en samtale hos os, så ring endelig. Alternativt så book en tid i dag, så du igen kan være den bedste version af dig selv.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Morten Carlsen Psykologerne i Slotsmøllen
Morten Carlsen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Sarah Sophie Hansen Psykologerne i Slotsmøllen
Sarah Sophie Hansen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag

Mette Skovgaard Psykologerne i Slotsmøllen
Mette Skovgaard

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, OnsdagTorsdag og Fredag

Noomi Katz-Kolberg Psykologerne i Slotsmøllen
Noomi Katz-Kolberg

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Mandag og Fredag

Pernille Ryttersgaard Psykologerne i Slotsmøllen
Pernille Ryttersgaard

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Signe Verup Psykologerne i Slotmøllen
Signe Verup

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Onsdag, Torsdag og Fredag