Behandling af PTSD

Hvordan opleves PTSD?

Personer med PTSD kan opleve genoplevelser af den traumatiske hændelse, såsom flashbacks, mareridt og påtrængende tanker. Disse genoplevelser kan være så intense, at man har svært ved at skelne mellem fortid og nutid. PTSD kan også medføre stærkt ubehag i situationer, der minder om traumet, hvilket fører til undgåelsesadfærd. Mange med PTSD oplever problemer med følelsesregulering, samt følelsen af skyld, skam, fiasko og nedsat selvtillid. Derudover kan folk med PTSD også opleve øget alarmberedskab, let forskrækkelse, irritabilitet og en kort lunte, samt angst og søvnproblemer.

Psykolog Signe Verup

Typiske tegn på PTSD

PTSD viser sig gennem en række symptomer, både psykiske og fysiske.

Psykisk symptomer kan det omfatte:

 • øget alarmberedskab
 • psykologisk overfølsomhed
 • tankemylder
 • ukontrollerbare følelser
 • irritation og vredesudbrud
 • angst
 • hukommelsessvigt
 • følelsesløshed
 • isolation
 • hjertebanke
 • flashbacks

Fysiske symptomer kan være:

 • muskelsmerter
 • søvnmangel
 • hovedpine
 • søvnproblemer

Hvis du eller en du kender oplever disse symptomer, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Hvad er PTSD?

PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse) er en langvarig reaktion på voldsomme hændelser som krig, voldtægt, overgreb, trafikulykker, naturkatastrofer og røverier. Symptomerne viser sig typisk inden for et par måneder, men kan også opstå meget senere. Under 1. Verdenskrig blev PTSD kendt som granatchok, og under Vietnamkrigen var det udbredt blandt soldater. PTSD diagnosticeres typisk i henhold til WHO’s definition (ICD-10).

Hvem får PTSD?

Cirka 2% af den europæiske befolkning lider af PTSD i større eller mindre grad, ifølge psykiatrifonden. Det er altså godt og vel 50.000 danskere i runde tal. PTSD kan ramme alle køn i alle aldre, men det er mere udbredt blandt kvinder og unge. I Danmark har vi før i tiden mest set PTSD ofte hos soldater, der har deltaget i FN’s fredsbevarende missioner, men det billede har nu ændret sig. Voldtægt og vold er de hyppigste årsager til PTSD blandt kvinder. Også bank- og butiksassistenter, der har været udsat for røveri, samt ofre og vidner til vold, drab, og naturkatastrofer, kan udvikle PTSD. Et eksempel er de danske turister, der oplevede tsunamien i Thailand i 2004.

Hvad er kompleks PTSD?

Kompleks PTSD (C-PTSD) er en mere alvorlig form for posttraumatisk stresslidelse, der opstår efter gentagne eller langvarige traumer, ofte i barndommen eller over en længere periode. I modsætning til traditionel PTSD, som typisk er et resultat af en enkelt traumatisk hændelse, skyldes C-PTSD gentagne traumer såsom mishandling, vold i hjemmet, krigsfangeoplevelser eller kronisk misbrug. Da diagnosen C-PTSD er meget ny, så kommer der meget ny viden og forskning omkring det emne nu. Derfor har vi også en dedikeret landingsside omkring det emne her.

Hvordan påvirker PTSD livskvaliteten og de nære relationer?

PTSD og livskvalitet

PTSD kan kraftigt nedsætte livskvaliteten og påvirke relationer til familie og venner. Mange oplever identitetstab og manglende interesse for tidligere glæder. Følelser som kærlighed og egenomsorg kan forsvinde og erstattes af indre ubehag og bekymringer. Dette kan føre til depression og selvmedicinering med alkohol eller stoffer. Dagligdagen påvirkes af påtrængende minder og en konstant kamp for at undgå triggere.

PTSD og nære relationer

PTSD har store konsekvenser for nære relationer, hvilket kan føre til problemfyldte parforhold og dysfunktionelle familier. Skilsmisseprocenten er høj blandt PTSD-ramte, ofte fordi de opleves som forandrede personer. Den PTSD-ramte kan trække sig socialt, hvilket påvirker sociale aktiviteter, arbejdssituation og uddannelse.

Hvordan kan en psykolog hjælpe PTSD-ramte og pårørende?

Behandling af PTSD

Søg psykologhjælp tidligt, hvis du har PTSD eller symptomer herpå. Ubehandlet PTSD kan udvikle sig til en kronisk tilstand med permanente personlighedsforandringer. Psykologer kan hjælpe med at skabe forståelse og trygge rammer for behandling, samt bearbejde traumerne, så de ikke længere opleves invaderende og forbundet med stærkt ubehag. Behandling kan være medicinsk, typisk med antidepressiv medicin, eller psykoterapeutisk med metoder som EMDR.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR bearbejder traumet, ved at de indtryk, følelser og kropsfornemmelser, som har frosset sig, bliver løsnet op, så hjernen kan foretage den bearbejdning, som den var for overvældet til at foretage, da oplevelsen fandt sted.

Når traumet først er bearbejdet, er det ikke længere voldsomt at tænke tilbage på.

Find en psykolog med erfaring inden for PTSD

Hvis du eller en pårørende har symptomer på PTSD, er det vigtigt at søge professionel hjælp. En PTSD-terapeut kan tilbyde specialiseret behandling og støtte til at håndtere og overvinde symptomerne.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Mette Skovgaard Psykologerne i Slotsmøllen
Mette Skovgaard

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, OnsdagTorsdag og Fredag

Morten Carlsen Psykologerne i Slotsmøllen
Morten Carlsen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Signe Verup Psykologerne i Slotmøllen
Signe Verup

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Onsdag, Torsdag og Fredag