EMDR terapi

Behandling af traumatiske oplevelser ved hjælp af EMDR Terapi

EMDR terapi er en kombination af samtaleterapi, standardiserede protokoller og stimuli af kroppen.

I EMDR terapi taler vi om traumer. Traumer defineres som oplevelser, der er lagret i sind og krop, og som giver symptomer i form af ubehagelige følelser og kropsfornemmelser, negative tanker og uhensigtsmæssige handlemåder i nutiden, fordi de har overskredet sindets naturlige kapacitet til at bearbejde og forstå oplevelsen. De traumatiske oplevelser sætter (på grund af primitive funktioner i hjernestammen) fremadrettet kroppen i alarmberedskab, så vi ikke kan handle hensigtsmæssigt i situationer, som har få eller mange ligheder med de allerede oplevede traumer.

EMDR terapi

Sådan virker EMDR terapi

Ved du hvad EMDR terapi er? Måske har du lagt mærke til, at mennesker, der sover, bevæger øjeæblerne under de lukkede øjenlåg? Normalt behandler vi oplevelser fra hverdagen mens vi sover, ved hjælp af drømme/REM-søvn (Rapid Eye Movement), men når du har traumatiserende oplevelser, kan denne funktion fryse fast og lagre oplevelserne i rå form i krop, sind og følelser, hvilket kan medføre mareridt og flashback igen og igen ligesom det ses hos personer, som har PTSD.

EMDR er en forkortelse af Eye Movement Desensitization and Reprocessing – hvilket betyder at oplevelser, som før behandling har frosset sig fast i den oplevede rå form i sind og/eller krop, ved hjælp af stimuli af kroppen kan løsnes op for (desensibiliseres) og genbehandles (reprocesseres), så oplevelserne opfattes mindre stressende og ubehagelige end før bearbejdningen med EMDR.

Bearbejdningen i EMDR foregår ved at terapeuten, efter aktivering af traumet, påvirker kroppen skiftevis i begge sider af kroppen ved hjælp af enten øjenbevægelser, tapping, lyde eller andre metoder. Ved at aktivere kroppen på denne måde, lettes ubehag og stress, forbundet med traumet, i kroppen. Selvom man stadig kan huske hændelsen, vil ubehaget ved oplevelsen aftage eller forsvinde helt, og du vil opleve dig selv som havende flere positive handlemåder nu og fremadrettet.

De fortidige hændelser bliver, ved hjælp af EMDR terapien, lagret som fortidige hændelser i sind og krop, og de nutidige oplevelser aktiverer ikke mere fortidige hændelser, så fortid forbliver i fortiden og nutiden står åben, så du får mulighed for at leve et liv, som er mere i overensstemmelse med det liv du ønsker.

EMDR terapi

Godkendt og anbefalet af WHO

EMDR Terapi er både godkendt og anbefalet af WHO til behandling af PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Terapien er en evidensbaseret psykoterapi, som er udviklet særligt til PTSD, og den har desuden vist sig at være særdeles effektiv i en lang række af andre psykiske og fysiske problemstillinger såsom akut opstået traume i forbindelse med overfald, vold, voldtægt, tab, ulykker, krig og terror, angst, forbier, sorg, vredeshåndtering og selvværdsproblematikker både hos voksne, unge og børn.

Hvad er EMDR terapi?

EMDR terapi, også kendt som Eye Movement Desensitization and Reprocessing terapi, er en evidensbaseret behandlingsteknik, der bruges til at hjælpe mennesker med at bearbejde og komme videre fra traumer og andre belastende livsoplevelser. EMDR terapi er en af de mest anerkendte og effektive terapiformer til behandling af PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og andre traumerelaterede lidelser.

Ved EMDR terapi arbejdes der direkte på traumet eksempelvis ved at klienten følger en terapeuts bevægelser med øjnene. Terapeuten laver små afbræk i behandlingen, for at holde øje med hvilke følelser og tanker klienten bearbejder. Denne proces hjælper klienten med at bearbejde og integrere traumet på en sund måde, så klienten kan komme videre med sit liv på en bedre måde.

EMDR terapi kan være en livsændrende behandling for mennesker, der har været udsat for traumer, og det har vist sig at være meget effektiv i mange tilfælde. Hvis du eller en du kender har været udsat for et traume og har brug for hjælp til at komme videre, bør du overveje at undersøge mulighederne for EMDR terapi.

Psykolog Signe Verup og whiteboard

Vi er klar til at hjælpe dig