Unge

Mistrivslen blandt danske unge har været stigende i årevis

I 2021 viste en befolkningsundersøgelse, at de 16-24 årige er den aldersgruppe, som har det allersværest psykisk. Det er tal vi skal tage alvorligt.

Mistrivsel hos unge kan have mange årsager. Hos nogle er det udløst af konkrete hændelser såsom forældres skilsmisse, mobning, svigt, sygdom eller ulykke. Men hos andre har det sin rod i en mere generel oplevelse af at være utilpas og have svært ved at slå til i mødet med pres, krav og forventninger fra omverden.

Mistrivsel kan både vise sig i form af diagnoser som angst, depression eller selvskade eller det kan være en tiltagende tristhed eller frustration, som ikke nødvendigvis har et navn. Uanset hvordan det ser ud for dig, så vil vi gerne hjælpe dig videre.

Dreng smiler

Få hjælp til forstå dine følelser

Vi ved at de vaner og strategier, du tilegner dig som barn og ung, oftest følger dig ind i voksenlivet. Derfor kan det være en god idé at tale med en psykolog, som både kan hjælpe med at sætte ord på og forstå, hvilke følelser og oplevelser som er normale, alderssvarende og forbipasserende og hvilke som er behandlingskrævende. Når du én gang har oplevet at håndtere og overkomme svære livsomstændigheder og psykiske udfordringer, så har du gjort dig en vigtig erfaring. Du har lært noget om, hvad der virker for dig. Og derfor er du bedre rustet næste gang, du møder noget vanskeligt.

Hos os tager vi altid udgangspunkt i dig og det du kommer med. Vi lytter og snakker os ind på, hvad netop dine udfordringer består i – og så hjælper vi dig til at finde din vej videre.

Hvis du er teenager eller hjemmeboende, vil vi inddrage dine forældre i terapien, hvis det er meningsfuldt. Ofte kan snakken alene med psykologen munde ud i, at der er ting som det er hjælpsomt, at vi også får talt med dine forældre om.

Du vil måske opleve, at det er en lettelse, hvis vi i fællesskab får sat ord på de svære ting og får snakket med dine forældre om, hvordan de bedst kan støtte op om dig og din trivsel.

På denne måde sikrer vi os også, at du ikke alene om at holde fast i den gode udvikling, når psykologsamtalerne en dag slutter.

Til dig som er forælder

Når vi arbejder med unge, gør vi os umage med at det altid sker på deres præmisser for at den unge skal føle sig så tryg som mulig. Du som forældre har imidlertid også en vigtig rolle og kan, når det skønnes hjælpsomt, inddrages i din teenagers terapi.

Vi ved, at bekymringen for dit barn ikke bliver mindre, blot fordi barnet bliver ældre. Det er en belastning at se sit barn mistrives uanset alder. Og det kan måske være svært at slippe styringen og acceptere, at der måske er ting som dit barn ikke ønsker at tale med dig om eller at stole på, at barnet selv finder en vej igennem alt det vanskelige.

Vi har stor erfaring med at finde den vigtige balance mellem fortrolighed med den unge på den ene side og forældreinddragelse på den anden. Vi ved hvor vigtigt det er, at lade den unge få sit eget rum med plads til at tale under fire øjne om alt det svære, forvirrende og måske skamfulde. Og vi ved også, hvor vigtigt det er at støtte samtalen og tilliden mellem dig og dit barn, så forandringen også kommer ud at leve uden for samtalerummet.

Mens den unge er i samtalerne alene, er det altid en mulighed, at du som forælder kan gå en tur i de skønne omgivelser omkring slottet eller sidde i venteværelset og nyde en kop kaffe eller the.

Vi er klar til at hjælpe dig.